Den hellige Honestus av Pamplona (d. 270)

Minnedag: 16. februar

Den hellige Honestus (it: Onesto) levde på 200-tallet. Han var en bonde i Nîmes i Frankrike da den hellige biskop Saturnin av Toulouse (d. ca 250?) (i Navarra «San Cernin») kom fra Roma som misjonær utsendt av den hellige pave Fabian (236-50). Andre versjoner sier at det var den hellige apostelen Peter eller den hellige pave Klemens I som vigslet ham og sendte ham til Gallia i det første århundret, men det er opplagt en from legende. Som ledsager fikk han med seg den hellige Papulus (fr: Papoul). De dro først til Arles og deretter til Nîmes.

Der møtte de Honestus, og Saturnin omvendte ham, presteviet ham og gjorde ham til sin andre ledsager. Sammen dro misjonærene videre til Carcassonne, hvor de ble fengslet av prefekten Rufinus, men befridd av en engel. Da misjonærene ikke hadde noen suksess der, dro de til området ved Toulouse. Her virket folket vennligere stemt overfor Evangeliets ord, og her forkynte de og omvendte og døpte hedninger. Snart var halve byen kristne.

Saturnin etterlot Papulus som den første sognepresten for Toulouse og omegn og bega seg til Auch, som da ble kalt Villa Clara, og Eauze (Eluza). Der ble han værende en stund. En spanjol hørte om ham og krysset Pyreneene for å høre på ham, og denne mannen, som het Paternus, gjorde slik fremgang i alle dyder at Saturnin ordinerte ham og deretter etablerte ham som biskop av Eauze.

Saturnin sendte sin disippel Honestus over Pyreneene til Pampeluna (Pamplona i Navarra). Etter en tid dro Saturnin også til Pamplona, hvor Honestus i mellomtiden hadde omvendt mange, og der grunnla han en stor menighet – man snakker om 40.000 medlemmer. Han døpte den hellige Firminus, den fremtidige biskopen av Amiens (ca 272-ca 303), og deretter dro de så langt som til Toledo og inn i Galicia.

Etter to år vendte Saturnin igjen tilbake til Gallia, hvor han forkynte på ulike steder. Men så fikk han høre at det var brutt ut en forfølgelse i Toulouse og at Papulus hadde lidd martyrdøden i landskapet Lauragais. Derfor dro han tilbake til sin flokk etter først å ha konsekrert Honestus til biskop av Pamplona.

Honestus lærte opp Firminus til stor fromhet og gjorde ham til sin akolytt. Da han hadde blitt voksen, brukte Honestus sine siste krefter på å føre Firminus til Toulouse, hvor han fikk ham viet til prest og misjonsbiskop, 27 år gammel (andre sier han ble bispeviet som 24-åring, andre igjen at han ble presteviet som 24-åring og bispeviet syv år senere). Han skal ha blitt den første biskopen av Amiens i 301. Men den hedenske guvernør Sebastian av Belgia fikk ham arrestert. Magistratene Longulus og Sebastian forsøkte å få ham til å avsverge kristendommen, men Firminus sto fast i troen til tross for mye mishandling. For å unngå et folkelig opprør fra de mange kristne i området sørget magistratene for at han ble halshogd i hemmelighet i fengselet i Amiens en 25. september mellom 290 og 303, 31 år gammel.

Firminus' kult ble også spredt til Spania, og den er spesielt høytidelig i Pamplona, hvor den er dokumentert for første gang i 1186, da byens biskop Peter II mottok noen relikvier av Firminus fra Amiens. Saturnin av Toulouse skal ha lidd martyrdøden ved å bli bundet etter føttene til en okse som ble jagd ned en steintrapp, og i legendene blir dette martyriet noen ganger overført til Firminus og lagt til Pamplona. Feiringen av Firminus den 7. juli i hans hjemby Pamplona i Navarra i Spania under navnet San Fermín er kanskje en av de internasjonalt mest kjente spanske helgenfestene (fiesta) – ikke på grunn av det religiøse innholdet, men på grunn av det berømte okseløpet gjennom gatene til tyrefekterarenaen, Encierro.

Honestus døde rundt 270, ifølge tradisjonen led han martyrdøden i Pamplona. Hans minnedag er 16. februar. Det finnes ingen bevis på andre biskoper av Pamplona før 589, da en Liliolus undertegnet som biskop av Pamplona på det tredje konsilet i Toledo.

av Webmaster publisert 15.06.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:55