Den salige Emilie d'Oultremont van der Linden d'Hooghvorst (1818-1878)

Minnedag: 22. februar

Den salige Emilie d'Oultremont ble født den 11. oktober 1818 i Wegimont nær Liège i Belgia. Hun var datter av grev Emile d'Oultremont de Wégimont et de Warfusée, en fornem familie med en sunn kristen tradisjon. Grev d'Oultremont reiste regelmessig til Italia sammen med familien som ambassadør og kong Leopold Is representant til Den hellige Stol. Helt fra barndommen var det sakramentale liv, spesielt eukaristien, av stor betydning for henne, og hun hadde en spesiell hengivenhet til Jesu og Maris hellige hjerter. Senere beundret hun også den hellige Ignatius av Loyola.

I 1837 giftet hun seg med Viktor van der Linden, baron d'Hooghvorst, og de fikk fire barn, to jenter og to gutter. De bodde hos Emilies foreldre og fulgte grev d'Oultremont på hans reiser. Hun søkte til jesuittpatrene for åndelig veiledning, spesielt under mannens langvarige sykdom. Han døde av sumpfeber i 1847. Med en stor styrke gjennomlevde hun denne prøvelsen og viet seg til Gud med et kyskhetsløfte.

I 1852 ble den franske jesuitten George Petit hennes åndelige veileder. Hun sendte sønnene til et fransk kollegium og bestemte seg for å forlate Liège. Biskopen forsøkte å få henne til å bli, siden hun støttet mange av bispedømmets prosjekter, men forgjeves. Etter en dyp åndelig erfaring den 8. desember 1854, den dagen dogmet om Marias uplettede unnfangelse ble proklamert, valgte Emilie ordenslivet til tross for familiens motstand.

I 1855 fikk hun selskap av noen unge kvinner, men det var ikke før de ble ikledd drakten den 1. mai 1857 at hennes kongregasjon offisielt ble grunnlagt i Strasbourg, Société de Marie-Réparatrice, «Selskapet av den hellige Maria Reparatrix» (Institutum a Maria Reparatrice – MR). Den 2. mai 1858 avla Emilie sine første løfter sammen med ti ledsagere og tok ordensnavnet Maria av Jesus (Marie de Jésus).

Moder Maria frydet seg da hennes egne to døtre trådte inn i kongregasjonen, men senere ble hun kritisert for å ha påvirket dem. Etter deres død viet hun seg utrettelig til sin misjon. Som sine åndelige døtres modell og inspirasjon foreslo hun Maria som mor assosiert med sin Sønns person og frelsesarbeid.

Hennes apostoliske mål var å gjøre kjent navnet Jesus, hans nåde og kjærlighet, og det gjorde henne i stand til å ta modige beslutninger. I 1859 svarte hun på et kall fra jesuittpatrene i Madras i India. Andre grunnleggelser fulgte i India (1860) og på øyene Mauritius (1866) og La Réunion, og i Europa åpnet hun hus i Frankrike, Belgia (1863), England (1862), Italia, Irland og Spania. Huset i Tournai i Belgia ble i 1869 novisiatet for engelske aspiranter. I 186f ble generalatet flyttet fra Strasbourg til Roma. I 1866 åpnet kongregasjonen et hus i Liège. I 1888 åpnet et hus i Jerusalem. I 1901 ble kongregasjonen kastet ut fra Frankrike, og i denne perioden var de franske søstrene i de belgiske husene. Nye hus ble grunnlagt i Leuven/Louvain, Namur og Tournai.

Moder Marias siste år var fylt av lidelse, med dødsfall i familien, bekymring for sine sønner, vanskeligheter og splittelser i kongregasjonen og åndelige prøvelser hvor hun følte seg forlatt av Gud. Hennes helse sviktet, og hun døde den 22. februar 1878 i hjemmet til sin sønn Adrien i Firenze i Italia, 59 år gammel. Hennes jordiske rester hviler i kirken San Bonaventura i Roma.

Den 23. desember 1993 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 17. desember 1996 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 12. oktober 1997 på Petersplassen i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 22. februar, men 11. oktober nevnes også.

av Webmaster publisert 03.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55