Den salige Hyacint Orfanel (1578-1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Hyacint Orfanel ble født i 1578 i Llana i Valencia i Spania. Han sluttet seg til dominikanerne (Ordo Praedicatorum - OP) i Barcelona og ble presteviet. Han ble sendt til ordenens misjon i Japan, og etter mange år med apostolisk arbeid ble han arrestert av japanske tjenestemenn. Han ble brent levende i Nagasaki sammen med den salige jesuittpateren Karl Spinola og 20 andre den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 30 andre ble halshogd i Nagasaki.

Hyacint ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 53 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Hyacints minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55