Den salige Helena Maria Stollenwerk (1852-1900)

Minnedag: 28. november

Den salige Helena Maria Stollenwerk som Steyler misjonssøster

Den salige Helena Stollenwerk, som senere tok ordensnavnet Maria og deretter Maria Virgo, ble født som Anna Helena den 28. november 1852 i Rollesbroich i Eifel i erkebispedømmet Köln i det vestlige Tyskland. Hennes foreldre var bonden Hans Peter Stollenwerk og hans hustru Anna Bongard. De fikk de to døtrene Anna Helena, vanligvis kalt Helena, og Carolina, som døde i en alder av fire år den 12. august 1859.

Helenas far døde den 27. mai 1859, og moren ble enke, 32 år gammel. Hun giftet seg på nytt den 24. november 1860 med Hans Peter Breuer, som var enkemann. Han hadde tre barn fra første ekteskap, og Helena ble gode venner med den yngste, Anna Maria.

Helena vokste opp i et religiøst hjem og deltok aktivt i menighetslivet. Sognepresten la merke til henne, og hun sluttet seg til «Selskapet for den hellige barndom» (Werk der hl. Kindheit), det nåværende «Misjonsselskapet for barn i Tyskland» (Missionswerk der Kinder in Deutschland), og hun ønsket entusiastisk å reise til Kina som misjonær.

I nesten ti år lette Helena etter en egnet misjonsorden. I en alder av 29 år skrev hun til den hellige tyske presten Arnold Janssen (1837-1909), som i 1875 hadde grunnlagt kongregasjonen «Selskapet av Det guddommelige Ord» (Societas Verbi Divini – SVD) i Steyl i Nederland, og i 1879 hadde sendt misjonærer til Kina. På grunn av den tyske kulturkampen måtte slike kongregasjoner på den tiden slå seg ned utenfor Tysklands grenser. «Jeg kan ennå ikke si om jeg kommer til å starte en misjonskommunitet for kvinner», svarte han, men han aksepterte Helena som tjenestejente på kjøkkenet i misjonshuset.

Der arbeidet Helena fra den 29. desember 1882. Hun fikk selskap av tre andre som alle delte hennes drøm om å bli misjonssøster. Men for øyeblikket ga de sitt bidrag ved å rense grønnsaker, ta oppvasken og skrubbe kjøkkenet.

Men snart var det bruk for søstre i Det guddommelige Ords misjonsgrunnleggelser i Argentina. For Arnold Janssen var dette det tegnet fra Gud som han hadde ventet på. Sammen med Helena Stollenwerk og Hendrina Stenmanns fra Issum i Rhinland grunnla han den 8. desember 1889 «Misjonsselskapet av Den Hellige Ånds tjenerinner» (Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti – SSpS), også kalt Steyler Missionsschwestern. Hun avla sine første løfter sammen med elleve andre i 1891.

Helena ble ikledd den blå drakten den 17. januar 1892 som søster Maria. Hun avla løftene den 12. mars 1894 som en av de første tolv søstrene. Selv om hun var ordenens første leder, ble hun med glede tjener for alle. Hennes motto «Til Guds ære, til min nestes gagn, til min egen byrde» reflekterer hennes grunnholdning. Hun mottak alle søstrene med moderlig kjærlighet og omsorg, oppmuntring og veiledning, men hun visste fra sine egne erfaringer hvor grensene skulle settes. I 1893 fikk kongregasjonen biskopens godkjennelse, og i 1938 fikk den sin endelige pavelige godkjennelse.

I 1895 dro de første søstrene til Argentina, og i 1897 dro to nye til Togo. I mellomtiden hadde Arnold Janssen den 8. desember 1896 grunnlagt en kontemplativ gren av ordenen, «Den Hellige Ånds tjenerinner av den evige Tilbedelse» (SSpSAP). De kalles Steyler Klausurschwestern, Steyler Anbetungsschwestern eller Tilbedelsessøstrene, men også «De rosa søstrene» etter deres ordensdrakt. Deres oppgave var å «be for verdens store anliggender».

Søster Maria fikk muligheten til å bli overført dit. Hun nølte en tid, revet mellom lengselen etter et mer kontemplativt liv og hennes nære tilknytning til misjonssøstrene. Til slutt la hun ned sitt embete som ordensleder og ble novise i den kontemplative grenen den 8. desember 1898, 46 år gammel, med ordensnavnet Maria Virgo.

Et år senere fikk hun tuberkuløs hjernehinnebetennelse og gjennomled de grusomme smertene med heroisk tålmodighet. I januar 1900 fikk hun tillatelse til å avlegge sine løfter som klausulert søster på dødsleiet, og ga igjen et vitnesbyrd på sin kjærlighet til Gud. Hun døde tre dager senere, den 3. februar 1900 i Steyl, bare 47 år gammel. Den 7. februar ble hun gravlagt på klosterkirkegården i Steyl.

Til tross for all motstand hadde hun bevart sitt ideal, selv da hun forsto at hun aldri kom til å forlate Steyl for å bli misjonær. Hele livet strebet hun etter fullkommenhet og fikk en dyp kjærlighet til Den hellige Eukaristi. Hun overga seg «som et hvetekorn i sandjorden langs elva Maas». Hennes overgivelse bar tallrik frukt: I dag arbeider nesten 4.000 søstre i 37 land, mens de streber etter å oppfylle søster Marias misjonærkall (i 1990 var det 3.952 søstre i 305 hus).

Saligkåringsprosessen for Helena Maria Stollenwerk ble innledet på bispedømmenivå i 1950. Den 2. april 1982 ble den offisielt åpnet i Roma. Den 14. mai 1991 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 26. mars 1994 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 7. mai 1995 i Roma. Hennes minnedag er 28. november, men dødsdagen 3. februar nevnes også.

av Webmaster publisert 02.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55