Den salige Helena Valentini av Udine (~1396-1458)

Minnedag: 23. april

Den salige Helena Valentini av Udine (~1396-1458)

Den salige Helena Valentini [de Valentinis] (it: Elena) ble født rundt 1396 i Udine i regionen Friuli-Venezia Giulia i Nordøst-Italia. Hennes far var greve av Maniago. I en alder av atten år giftet hun seg i 1414 med florentineren Antonio dei Cavalcanti, og de neste 25 årene levde hun i et lykkelig ekteskap. De fikk seks barn.

Men da hun ble enke i 1441, endret hun livet fullstendig. Hun bestemte seg da for å trekke seg tilbake fra verden, og under innflytelse fra augustineren Angelo av San Severino ble hun tertiar i augustinereremittordenen (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA). Hun viet seg til bønn, velgjerninger mot de trengende og strenge botsøvelser. Hun bodde i hjemmet til 1446, da hun flyttet for å bo sammen med søsteren Perfecta, som også var augustinertertiar.

Hun avla løfte om evig taushet som hun gjennomførte hele året, bortsett fra i julen. Det er ikke klart hva dette innebar, siden den fortellingen som ble skrevet av hennes søster, viser at hun fortsatte å drive sin husholdning på normal måte. Søsterens fortelling viser også hvordan hun var plaget av fristelser til å begå selvmord og av fysiske angrep som ikke syntes å ha noen menneskelig forklaring, og om hvordan hun ble trøstet av visjoner og ekstaser og hadde helbredende evner. Hun var sengeliggende de siste tre årene av sitt liv.

Hun døde den 23. april 1458 i Udine. Hennes relikvier ble flyttet flere ganger, men siden 1845 har de vært æret i domkirken i Udine. Hun ble saligkåret den 27. september 1848 ved at hennes kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hennes minnedag er dødsdagen 23. april.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:56