Den salige Hugo de Goyer (d. 1550)

Minnedag: 25. mars

Den salige Hugo de Goyer ble født på begynnelsen av 1500-tallet i Culemborg i provinsen Gelderland i dagens Nederland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Mariënweerd ved Utrecht.

Han ble presteviet i 1546 og ble senere valgt til prior i klosteret. I denne stillingen var han en ydmyk ordensmann, vennlig og omgjengelig, ivrig ved tidebønnene i koret, trenet i taushet, han elsket ensomheten i sin celle, en mann av bot og med et forbilledlig levevis. Han gikk modig i gang med å innføre observansen av ordensregelen og få slutt på utglidninger. Men av den grunn pådro han seg hat og raseri fra de misfornøyde.

Det endte med at kanniken Gerrit av Bommel en dag i 1550 stakk ham i hjel med en kjøkkenkniv. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 25. mars.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:56