Den hellige Huna av Slättåkra

Minnedag: 15. april

Den hellige Huna er en svensk lokalhelgen eller bygdehelgen i Slättåkra i Halland.

Det finnes mange eksempler på gamle forbindelser mellom de vestsvenske landskapene og de britiske øyer. I kirkelig sammenheng gjelder dette fremfor alt kontaktene mellom Halland og Irland, hvor befolkningen tidlig var fast i sin tro og ivrig til å misjonere. I Ysby utenfor Laholm har man funnet et irsk gullkrusifiks fra 700-tallet. I Kvibille kirkes gamle alterskap på Statens Historiska Museum finnes et bilde av den irske (muligens norske) helgenen St. Sunniva, og i Slättåkra finnes en kilde som har fått navn etter en annen irsk helgen, den hellige Huna.

Hun er nok en av Sveriges mer ukjente folkelige helgener, men det skal ha vært flere kilder som har vært viet til henne. En fantes ved Övraby utenfor Halmstad og en på Bohus-Malmön. Tydeligvis har en irsk misjonær brakt med seg hennes kult til Sverige.

At St. Huna var en ekte helgen, behøver ikke stilles spørsmålstegn ved. Hennes navn finnes i både svenske og danske kalendere, som angir den 15. april som hennes festdag. S:ta Huna var en kristen enke som ble berømt for sin fromhet og sine mange barmhjertige gjerninger blant syke og fattige. I Halland kom hun til å knyttes spesielt til Slättåkra, hvor en kilde i Drared ennå bærer hennes navn. Ved kilden lå en rasteplass med gjestgivergård for dem som reiste langs Nissastigen. Man har antatt at denne kilden var en dåpskilde i den første kristne tiden.

Den hellige Huna har sikkert aldri vært i Slättåkra, men den første kirken i sognet var viet til henne og den lå trolig ved kilden. Nær denne finnes en gård som fortsatt i dag kalles Kyrkslätt og et torp som heter Kyrkhult. Men det var lenge siden at kirken ble flyttet derfra.

S:ta Hunas kilde finnes imidlertid fortsatt. Ifølge den folkelige tradisjonen går den aldri tørr. Nå er den et lovbeskyttet fornminne.

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:56