Den hellige Hunydd ferch Brychan (400-t)

Den hellige Hunydd (Nefydd) levde på 400-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children nevner David Nash Ford henne ikke. Hun var en av de gifte døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. I den vespasianske versjonen av Cognatio de Brychan heter det om henne: Hunyd, que iacet sub petra Meltheu, que fuit uxor Tudual flaui, mater Cunin cof (i. memorie)». I den domitianske versjonen av Cognatio kalles hun Ninctis (for Nunidis), mens hun i Jesus College MS 20 opptrer som Goleudyd. I de senere genealogiene oppgis hennes navn på grunn av en feillesning til Nefydd.

Hun var gift med den hellige Tudwal Befr. En av kildene i The Myvyrian Archaiology sier at hun var en helgen i Llechgelyddon i det nordre Britannia (Llech Gelyddon i Prydyn, dvs Pictland), men dette skyldtes trolig en sammenblanding med Nefydd, Brychans sønnesønn, og det er kanskje den samme feilen som fikk Llwyd til å hevde at Tudwal var «en fyrste av et territorium i Skottland». Men Hunydds og hennes manns tilknytning synes å ha vært begrenset til Wales. De hadde to sønner, den hellige Cynin, som var grunnlegger av Llangynin i Carmarthenshire, og den hellige Ifor ap Tudwal, men om ham sies det ikke annet enn at han var en helgen.

Hunydd kan muligens tilskrives grunnleggelsen av Llannefydd i Denbighshire. Cognatio de Brychan blander sammen Hunydd (Nefydd) med Goleu eller Goleuddydd. Golenddydd, som nevnes som en annen datter av Brychan. Det synes ikke å være noen grunn til å identifisere hennes mann, Tudwal Befr, med den hellige biskop Tudwal, som ingen steder gis tilnavnet Pefr, «den lyse». Vi kjenner ingen minnedag for Hunydd.

Kilder: Baring-Gould (6), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 13.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:05