Den hellige Hychan ap Brychan (4/500-t)

Minnedag: 8. august

Den hellige Hychan levde på 400-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. På noen lister står han oppført som en av Brychans 24 hellige sønner, men ikke i Cognatio de Brychan og hos Llewelyn Offeiriad, så det er ikke utenkelig at han egentlig var barnebarn av Brychan.

Ingen videre detaljer er kjent om ham. Han er skytshelgen for den lille kirken i Llanhychan (Llanychan) i Clwyd-dalen i Carmarthenshire. Browne Willis oppgir Hychans minnedag til 8. august.

Det er en tradisjon i Llandybie i Carmarthenshire som sier at Hychan ble drept av de hedenske irene på en åker der nær stasjonen, som før ble kalt Rhandir Hychan (hans arveland), men nå til daglig, Cae Henry Fychan. Kirken i Llandybie er viet til Brychans hellige datter Tybie, som møtte en lignende død der, og tradisjonen hevder at Hychan fra åkernavnet var hennes bror.

Kilder: Baring-Gould (6), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 27.03.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:04