Den hellige pave Hyginus ( - ~140)

Minnedag: 11. januar

Den hellige Hyginus var i følge LP fra Aten og filosof. Men moderne vitenskapsmenn mener at han er blandet sammen med en latinsk forfatter med samme navn.

Han foretok en viss organisering av presteskapet, i følge LP fastla han presteskapets rettigheter og definerte gradene i det kirkelige hierarki. Han skal også ha innført bruk av faddere ved dåpen for å hjelpe de nyfødte gjennom deres kristne liv. Han bestemte også at alle kirker skulle vigsles.

I hans pontifikat kom de kjetterske forkynnerne Cerdo og Valentinus til Roma fra Syria og Egypt. Eusebius forteller i sin kirkehistorie at Cerdo gikk ut og inn av Kirken en rekke ganger. Han forkynte vranglære, men angret, for så å falle tilbake til kjetteri igjen. Valentinus var en fremtredende gnostisk forkynner. Han lærte at Jesus er et høyere vesen, men ikke Gud, som gradvis er blitt lutret, og vil lede de utvalgte med seg inn i «fylden». Gnostisismen ser ut til å ha vært et oppkok av høytflyvende filosofiske spekulasjoner om Gud og naturen, en manikeisk frykt for materie og, i dens senere faser, noe direkte primitiv overtro.

Hyginus æres som martyr, men det finnes ikke noe bevis for dette, og gamle kilder nevner ikke noe martyrium. Hans minnedag 11. januar sto i den romerske kalenderen til 1969.

av Webmaster publisert 11.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:56