Den hellige Hymnemodus av Saint-Maurice (455-516)

Minnedag: 3. januar

Den hellige Hymnemodus (Hymnemundus, Hynnemond, Himnemond, Hymnemode, Enemodus; lat: Ymnemodus) ble født i 455, sannsynligvis i Burgund i Frankrike. Han var først tjenestemann ved hoffet til burgunderkongen Gundobad (ca 470-516). Til tross for innvendingene fra sin hersker trådte han inn i klosteret Grigny, som lå ved Vienne ved Isère. Der ble han senere klosterets abbed.

I 515 utnevnte den hellige Sigismund av Burgund, senere konge (516-23), Hymnemodus til abbed for klosteret Saint-Maurice (St. Moritz) som han hadde grunnlagt i Wallis i Sveits. Der, ved graven til den hellige Mauritius og soldatene fra Den tebanske legion, forvandlet Hymnemodus det eremittfellesskapet som lenge hadde eksistert der, til et klosterfellesskap. Kongen lot bygge de nødvendige bygningene og utstyrte klosteret med rikelige landeiendommer. Hymnemodus ga kommuniteten en egen regel.

Men allerede etter syv måneder døde Hymnemodus den 3. januar 516. Hans etterfølger, den hellige Ambrosius av Agaunum (d.523), fullførte grunnleggingsverket. Siden 1128 har klosteret Saint-Maurice vært et kloster for augustinerkorherrer, og det utviklet seg på 1600- og 1700-tallet til et berømt valfartssted. Hymnemodus' minnedag er dødsdagen 3. januar.

av Webmaster publisert 28.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:56