Den hellige Indes av Nikomedia og tre ledsagere (d. 303)

Minnedag: 28. desember

De hellige Domna, Agape og Theofila

De hellige Indes, Domna (Domne), Agape (Agapes, Agathia) og Theofila (Theophila) var fire jomfruer som tilhørte den store gruppen på 20 000 martyrer som ble drept i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia) i 303 under keiser Diokletian (284-305).

I februar 303 ga keiser Diokletian ordre om å ødelegge kristne kirker, brenne de hellige bøker og frata alle kristne deres embeter og statsborgerskap. Keiseren hadde en av sine favorittresidenser i Nikomedia, og denne siste store forfølgelsen som han satte i gang i 303, var spesielt sterk i denne delen av imperiet. Kristendommen sto sterkt i Nikomedia, og mange av keiserens fremste menn i palasset var i hemmelighet kristne.

Ved keiserhoffet i Nikomedia levde også den hedenske prestinnen Domna. En gang keiseren var borte, leste hun Apostlenes gjerninger og den hellige apostelen Paulus’ brev. Resultatet var at hennes hjerte brant av lengsel etter å bli kjent med den kristne lære. Med hjelp fra noen unge kristne dro hun i hemmelighet til byens biskop, den hellige Antimos (Anthimus, Anthimos), sammen med sin trofaste kammerpike Indes. Biskopen underviste dem, og etterpå ble de begge døpt.

Domna begynte nå å hjelpe de fattige. Hun delte ut sine verdisaker med hjelp fra Indes, og hun delte også ut mat fra det keiserlige kjøkken. Men da lederen for evnukkene, som var sjef for det keiserlige kjøkken, hørte om Domnas og Indes’ uvanlige oppførsel, fikk han stengt dem inne for å sulte dem til fornuft, men de fikk støtte fra en engel og led ingen overlast. For ikke å bo lenger sammen med hedninger, lot Domna som um hun var blitt gal. Da klarte hun og Indes å forlate hoffet, og hun dro da til kvinneklosteret som ble ledet av abbedisse Agape. Hun kledde Domna i mannsklær, klippet av henne håret og sendte henne bort fra klosteret.

I mellomtiden var keiseren kommet tilbake til palasset og ga ordre om at det skulle letes overalt etter den tidligere prestinnen Domna. Soldatene som ble sendt ut for dette formålet, fant klosteret og ødela det. Søstrene ble kastet i fengsel, utsatt for tortur og mishandling, men ikke en av dem led noen skade. En av dem, Theofila, ble sendt til et bordell, men ved hjelp av en engel bevarte hun sin kyskhet. Både abbedisse Agape og nonnen Theofila var blant de 20 000 martyrene som ble brent inne i en kirke på juledag 303. Indes ble kastet i fengsel da hun nektet å delta i en hedensk feiring.

Mens forfølgelsene raste i Nikomedia, gjemte Domna seg i en hule hvor hun overlevde ved å spise planter. Da hun vendte tilbake til byen, gråt hun lenge ved de utbrente ruinene og beklaget at hun ikke var funnet verdig til å dø sammen med resten av søstrene. Deretter gikk hun langs stranden da hun så at noen fiskere trakk opp av vannet med sine garn likene av martyrene Indes, Gorgonios og Peter. Domna var fortsatt kledd som mann og hjalp fiskerne med å dra inn garnene. De overlot martyrlikene til henne, og med ærbødighet tok hun seg av de hellige relikviene. Spesielt glad ble hun da hun så liket av sin kammerpike, martyren Indes.

Etter begravelsen forlot hun ikke disse gravene som var så kjære for henne, men daglig brente hun røkelse foran dem. Da keiseren ble fortalt om en ukjent ungdom som viste respekt for gravene til henrettede kristne, ga han ordre om å halshogge «unggutten». Domna ble brent etter henrettelsen. Sammen med henne ble også martyren Euthymios henrettet.

Martyrene Indes, Domna, Agape og Theofila har minnedag den 28. desember sammen med de 20 000 martyrene av Nikomedia. Hos bollandistene står denne dagen Indes, Domna, Gorgonius, Peter, Dorotheus, Theofilus og Agape. I aktene hos Surius den 26. desember forekommer også alle disse, men i stedet for martyren Theofilus står Theofila. Men i tillegg har Surius også noen andre navn, som også alle opptrer hos bollandistene, men på andre dager. Det gjelder Glykerios (21. desember), Mardonius med Migdonius (23. desember), Zeno (22. desember) og Euthymios (24. desember). Alle disse inngår i den store mengden som på slutten av aktene angis til 20 000 martyrer. Noen kilder har evnukken Indysos i stedet for jomfruen Indes.

Surius oppgir også dødsmåte for den enkelte. Indes, Gorgonius og Peter skal ha blitt kastet i havet med tunge steiner om halsen, Mardonius ble brent levende, Migdonius kastet ned i en gruve, Dorotheus halshogd og Domna halshogd og deretter brent. Euthymios døde også for sverd. Soldaten Zeno fikk først tennene slått inn med steiner før han ble halshogd. En mengde kristne var tidligere brent inne i en kirke, blant dem Agape. Glykerios ble bundet til en påle og deretter brent. Theofila, som var svært vakker, ble på keiserens befaling satt i et bordell, men ble befridd av en engel.

Hos bollandistene forekommer den 12. mars en kammerherre (cubicularius) Peter sammen med flere andre, og denne Peter nevnes med Dorotheus og Gorgonius. I Martyrologium Romanum står bare Indes, Domna, Agapes og Theofila den 28. desember, den 9. september Gorgonius og Dorotheus, den 12. mars Peter, den 21. desember Glykerios, den 22. desember Zeno, den 23. desember Migdonius og Mardonius og den 24. desember Euthymios.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org, ocafs.oca.org, orthodox.cn - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. juli 2006

av Webmaster publisert 22.04.2009, sist endret 01.10.2018 - 19:56