Den salige Ignatius Falzon (1813-1865)

Minnedag: 1. juli

Den salige Ignatius Falzon (1813-1865)

Den salige Ignatius Falzon (mt: Nazju) ble født den 1. juli 1813 i Valletta, hovedstaden på Malta. Han kom fra en svært fremtredende familie som også var svært from. Hans foreldre var Frans Josef Falzon og Maria Teresa Debono, som var datter av dommeren Calcedonio Debono. Frans Josef hadde vært medlem av kommisjonen som skrev utkastet til en ny lovgivning, og han ble senere utnevnt til dommer av dronning Victoria. Gutten ble døpt i kirken Porto Salvo i Valletta. Det var fire gutter i familien, og alle tok juridisk eksamen. To av dem ble senere prester: p. Kalcidon, som med tiden skulle bli skattmester i domkapitlet, og p. Frans, som var svært etterspurt for åndelig veiledning. En tredje bror, Antonius, ble advokat, giftet seg og stiftet familie.

Nazju var allerede som barn preget av dyp fromhet og han ba rosenkransen hver dag. Den 3, august 1822 ble han konfirmert (fermet). Etter eksamen på Valettas kirkelige gymnas mottok han som 15-åring de lavere vielser, og til tross for at han studerte teologi og avsluttet med en akademisk grad, følte han seg ikke verdig til å bli presteviet, og derfor nøyde han seg med de lavere vielser til tross for den lokale biskopens ønske om å ordinere ham. Hans første pastorale aktivitet var katekismeundervisning til barna i Instituttet Den gode hyrde, først i kirken St. Barbara og deretter i kirken Vår Frue av Seieren. Han pleide å hjelpe barna ikke bare med studier, men også økonomisk.

Nazju Falzon vil bli husket best i religiøse kretser på Malta for sitt utrettelige arbeid blant de britiske soldatene på øya, spesielt med undervisning i katekismen. Dette viste seg å være det viktigste og mest unike apostolat han noensinne påtok seg, og det skulle bli hans kjennemerke. I begynnelsen var hans eget hjem i Strait Street møteplassen hvor han pleide å samle soldatene og sjøfolk. Men etter hvert som antallet økte flyttet han til jesuittkirken i Valletta. For disse menneskene grunnla han også Rosenkranskongregasjonen, som skulle bli kjent som ganske enkelt «Kongregasjonen». Han skrev også en bok med tittelen «Den kristne sjels trøst». For å gjøre det enklere for soldatene å forstå sin tro, sørget han for å skaffe religiøse bøker på engelsk fra utlandet. Selv snakket han engelsk flytende.

Alt dette gjorde at Nazju Falzon fikk soldatenes fullstendige tillit. De visste om hans juristeksamen og søkte også hans råd i juridiske spørsmål, og ganske ofte tjente han som mellommann overfor familiene deres i hjemlandet. Før de dro til slagmarken, overlot soldatene sine personligste eiendeler til ham, inkludert gullsmykker, juveler og andre ting av sentimental verdi. De visste at hvis de skulle ende opp som savnede, ville han sende tingene til deres kjæreste.

I denne perioden var det ofte så mange som 20.000 britiske soldater på en gang på Malta, og Nazju var den eneste som var involvert i å undervise dem i katekismen. Mange protestanter, som var kamerater til dem som gikk til undervisning, pleide å følge vennene til møtene i «Kongregasjonen». Han organiserte dem i ulike seksjoner i henhold til deres ulike nivåer. Det var mer enn 650 slike soldater som må ha blitt døpt eller konvertert som et resultat av hans tjeneste.

Nazju Falzon pleide å følge utviklingen til dem som var døpt helt frem til deres giftemål, spesielt dem som ble forlovet med maltesiske jenter. Vi må huske at dette var lenge før økumenikkens æra og kirkeretten bare unntaksvis aksepterte ekteskap mellom katolikker og andre kristne. På toppen av det hele ble slike «blandete» ekteskap sett på med misnøye i Maltas tradisjonelt katolske familier. Nazju Falzon pleide å oppmuntre konvertittene til å motta skapularet til Vår Frue av Karmelberget og pleide å tildele sykesalvingens sakrament når det var nødvendig.

Noen av Nazju Falzons medhjelpere ble senere prester og feltprester i hæren eller marinen. P. Cullens, som selv ble prest etter oppmuntring fra Nazju Falzon, tok over apostolatet for soldatene da hans læremester var død.

Nazju Falzon døde av kreft den 1. juli 1865, på sin egen 52-årsdag. Han ble gravlagt i familiehvelvet i kapellet for Den uplettede unnfangelse i minorittkirken Maria av Jesus i Valletta. Hans ry for hellighet og dermed ærefrykten for ham spredte seg raskt, ikke bare på Malta, men også alle steder som malteserne pleide å emigrere til. Tre år etter hans død sørget biskopen av Malta, Gajetan Pace Forno OSA, for at hans legeme ble gravd opp og plassert ved inngangen i den samme kirken.

Med en gang det var snakk om en saligkåringsprosess, var biskopene i England, som hadde hørt om det fantastiske arbeidet som ble gjort av denne maltesiske presten fra soldater som var tilbake i sine egne bispedømmer, blant de første som skrev brev og ba om at prosessen måtte innledes. Det skjedde i 1904, og den hellige pave Pius X (1903-14) stadfestet den 22. november 1905 offisielt hans kult, som var sterk på Malta. Den 23. oktober 1987 ble hans heroiske dyder erklært, og han fikk tittelen Venerabilis, «Ærverdig».

For at Kirken skal erklære en person for salig, kreves det bevis for at det har skjedd et mirakel på vedkommendes forbønn. Dette skjedde med en mann født i 1937, som fortsatt lever, etter at han gjennomgikk en mirakuløs helbredelse på Nazjus forbønn. Den 3. juni 1981 ble mannen operert for en svulst og situasjonen ble temmelig prekær. Legene mente at han ikke ville komme seg og langt mindre overleve. Da ba han og hans familie om Nazju Falzons forbønn. Mannen sier at han etter operasjonen fortsatt var redd, men kjente ingen smerte. Den 15. juni forlot han sykehuset uten noensinne å gjennomgå kjemoterapeutisk behandling. Legene erklærer at svulsten forsvant fullstendig.

Helbredelsen ble erklært som mirakuløs av Saligkåringskongregasjonens fem medisinske eksperter den 19. februar 2001. Den 24. april 2001 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente den mirakuløse helbredelsen som et mirakel på hans forbønn. Paven saligkåret ham den 9. mai 2001 under sitt besøk i Floriana på Malta. Hans minnedag er dødsdagen 1. juli.

av Webmaster publisert 04.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:56