Den salige Ivan Merz (1896-1928)

Minnedag: 10. mai

Den salige Ivan Merz ble født den 16. desember 1896 i Banja Luka i det nåværende Bosnia-Hercegovina, da en del av Østerrike-Ungarn. Han tilhørte den kroatiske folkegruppen og vokste opp i en liberal atmosfære. Han gikk på latinskolen i hjembyen. Etter eksamen i 1914 begynte han etter foreldrenes ønske, men ikke sitt eget, på militærakademiet i Wiener Neustadt. Men avsky for miljøets korrupsjon fikk ham til å slutte etter tre måneder.

Dette var på den tiden kronprins Frans Ferdinand ble skutt i Sarajevo (28. juni 1914), noe som utløste Første Verdenskrig. Ivan begynte å studere på universitetet i Wien i 1915, men i 1916 ble han innkalt til hæren, og studiene ble dermed avbrutt. Ivan opplevde alle krigens redsler ved den italienske fronten, hvor han tilbrakte nesten hele 1917 og 1918. På slutten av krigen var han i Banja Luka, hvor han opplevde de radikale politiske forandringene og dannelsen av den nye jugoslaviske staten.

I 1919 og 1920 var han tilbake i Wien og studerte ved filosofisk fakultet. I oktober 1920 reiste han til Paris, hvor han studerte ved Sorbonne og ved Institute catholique. Samtidig forberedte han sin doktorgradsavhandling med tittelen: «Liturgiens innflytelse på franske forfattere». I 1922 kom han til Zagreb i Kroatia, hvor han i 1923 presenterte sin avhandling ved det filosofiske fakultet og mottok doktorgraden Ph.D. Etter å ha bestått den statlige eksamen var han kvalifisert for å undervise i fransk og tysk språk og litteratur, og han ble professor ved erkebispedømmets gymnas til sin død.

Hans meditasjoner, studier og spesielt hans minner om blodbadet og flammene fra krigen fikk ham til å anerkjenne sannheten i den kristne tro. Han ønsket å gi seg fullstendig til Kristus, så han avla sølibatsløfte som legmann. Han viet all sin fritid til utdannelsen av unge kroater i den katolske organisasjonen som ble kalt «Forening av kroatiske ørner» med slagordet «Offer – Eukaristi – Apostolat». Ivan anstrengte seg spesielt for å holde aktivitetene i katolske organisasjoner upolitiske.

Som en katolsk intellektuell hadde Ivan gjennom både ord og penn evnen til å gjøre både unge og voksne entusiastiske for Kristus og Kirken. Han var en av forkjemperne for liturgisk fornyelse blant kroatene. Systematisk introduserte han pave Pius XIs (1922-39) Katolsk Aksjon i Kroatia.

Ivans hovedtrekk var hans kjærlighet og hengivenhet til kirken, Roma og paven. Han prøvde å implantere den samme kjærligheten og hengivenhet i alle han kom i kontakt med. Selv om han var en ung legmann, ble han betraktet som «en søyle i Kirken i Kroatia». Med sitt apostolat og sine utallige skriverier i den katolske pressen etterlot han en verdifull åndelig inspirasjon for senere generasjoner. Han planla å grunnlegge et sekularinstitutt der en kommunitet av legmenn skulle arbeide for Kristus og Kirken. Etter hans død ble hans intensjoner delvis virkeliggjort av Marica Stankovic, grunnleggeren av kommuniteten Kristus Kongens medhjelpere».

Ivan Merz var en mann av levende tro, oppriktig bønn, selvfornektelse, daglig kommunion, tilbedelse, hengiven lidelse og bred utdannelse. Han var nær mennesker og demonstrerte Kristi kjærlighet til dem alle.

Ivan døde den 10. mai 1928 i Zagreb, 32 år gammel og med ry for å være helgen. Han ble gravlagt på kirkegården Mirogoj i Zagreb. I 1958 startet prosedyrene for hans saligkåringsprosess på bispedømmenivå av erkebiskop Franjo Seper av Zagreb. Den 16. desember 1977 ble hans jordiske rester overført fra kirkegården og gravlagt i basilikaen Jesu hellige Hjerte i Zagreb, kirken hvor han mottok kommunion, ba og tilbrakte tid i tilbedelse i de siste seks årene av sitt liv. Antallet bønnesvar har økt.

Den 5. juli 2002 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 20. desember 2002 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn.

Miraklet skjedde med Anica Ercegovic, som ble født i 1905 i Gradusa nær Sunja. Da hun var nitten år gammel, ble hun alvorlig syk med tuberkulose, som på den tiden var en uhelbredelig sykdom. I seks år prøvde hun ulike behandlinger, men til ingen nytte. I 1930 begynte hun å be en novene til Ivan Merz for sin helbredelse. På den siste dagen av hennes novene besøkte hun hans grav i Zagreb, hvor hun ba oppriktig. Anica Ercegovic vendte hjem fullstendig helbredet.

Samme år, tre måneder etter helbredelsen, gjennomgikk hun omfattende undersøkelser av dr. Vladimir Cepulic, en spesialist i lungesykdommer som hadde prøvd å behandle henne, men uten suksess. Han bekreftet at hun var fullstendig helbredet, og hun levde i enda femti år med god helse. Hun trengte aldri en lege igjen og tok overhodet ikke noen medisiner. Hun døde i 1987, 82 år gammel. I hele livet var hun takknemlig mot Gud, som hadde helbredet henne gjennom Ivan Merz' forbønn.

Han ble saligkåret den 22. juni 2003 av pave Johannes Paul II under hans dagsbesøk i Banja Luka. Ivans minnedag er dødsdagen 10. mai. Han er den første kroatiske legmann som er blitt saligkåret.

av Webmaster publisert 06.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:56