Den hellige Ia av Persia (d. 360)

Minnedag: 4. august

Den hellige Ia var en gresk slavinne i Persia på midten av 300-tallet. Da satt kong Shapur II (Sapor) (309-79) på Persias trone, en av historiens mest grusomme enevoldsherskere. Han satte i gang forfølgelser av de kristne i 326, i det attende året av hans styre. Det ble gitt ordre om å ødelegge kirker og klostre og å tvinge troende til å ofre til gudene. De som ga etter, skulle belønnes, mens de som nektet, skulle tortureres uten nåde. I 339 var det en kortvarig forfølgelse, men i 340 satte kongen i gang for alvor med de voldsomste forfølgelsene av de kristne i sitt kongerike. Denne forfølgelsen varte til kongens død i 379. Historikeren Sokrates regner opp 16 000 navngitte martyrer som nektet å overgi sin tro i løpet av disse førti årene, blant dem 22 biskoper og flere hundre prester og munker, som ble torturert og drept med den orientalske grusomhetenes alle redsler i de største byene. I tillegg flyktet mange andre fra landet under forfølgelsene.

Ias legende er temmelig upålitelig, men den hevder at hun var en gresk slavinne som hadde omvendt en rekke persiske kvinner. Hun skal derfor ha blitt torturert på det grusomste bare avbrutt av kortere eller lengre fengselsopphold. Til slutt ble hun drept ved halshogging sammen med andre kristne under forfølgelsene i 360. Tidligere het det at hun ble drept sammen med ni tusen andre, men dette tallet gjentas ikke av den nye utgaven av Martyrologium Romanum (2004). Hennes minnedag er 4. august, men 10. og 11. september nevnes også av bollandistene som minnedager i menologiene. Hun ble først æret i øst, men senere kom hun også inn i de vestlige kalenderne.

Den hellige biskop Maruthas av Maiferkat i Mesopotamia (d. ca 415) satte sammen listen over martyrer i Persia under kong Shapur II og skrev hymner til deres ære. Se hans biografi for en oversikt over de martyrene vi hittil har funnet opplysninger om. Under Shapurs forfølgelser ble den blomstrende iranske kirken i praksis utryddet for all fremtid og klarte aldri å hente seg igjen. De kristne som lever der i dag, er små ikke-persiske etniske grupper som innvandret til Iran etter selevkidenes regime.

Kilder: MR2004, Attwater/Cumming, Butler (VIII), Benedictines, Delaney, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. desember 1997

av Webmaster publisert 22.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:56