Den hellige Ismael av Wales (500-t)

Minnedag: 16. juni

Den hellige Ismael (Ysfael, Osmail) levde i Wales på 500-tallet. Ifølge biografien om Oudoceus var han sønn av Budic, en fyrste av Cornouaille som var tvunget i eksil i Dyfed, og derfra vendte han tilbake til Bretagne. Men hans sønner, inkludert Ismael, vendte senere tilbake til Wales. Her hevdes det at de tre brødrene var disipler av de hellige David, Dyfrig og Teilo, og at Ismael ble konsekrert av Teilo og ble «biskop av Menevia» etter David.

Det finnes flere dedikasjoner til Ismael i Pembrokeshire og en i Carmarthenshire, blant dem St. Isell's i Haroldston og St. Ishmael's, en landsby ved Milford Haven i Pembrokeshire. Hans minnedag er 16. juni.

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:56