Den hellige Julian av Egypt og hans «5.000» ledsagere

Minnedag: 16. februar

Den hellige Julian skal ha vært leder for en gruppe på 5.000 martyrer som ble drept i Egypt. Imidlertid er ingen ting kjent om ham og hans ledsagere. En tekst skriver militibus i stedet for millibus, det vil si fem soldater, ikke fem tusen personer. Deres minnedag er 16. februar.

av Webmaster publisert 05.09.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:56