Den salige Manuel Basulto Jiménez og fem ledsagere (d. 1936-1937)

Minnedag: 6. november

Seks martyrer fra sekularpresteskapet og legfolket i Jaén. Gruppe 22 av de 522 martyrer fra Den spanske borgerkrig

Denne gruppen består av den salige biskop Manuel Basulto Jiménez av Jaén, og fem ledsagere fra sekularpresteskapet og legfolket i Jaén, drept i Spania i 1936 og 1937. Blant ledsagerne er bispedømmets generalvikar, to sogneprester og erkeprester, en seminarist og en ung mann fra Katolsk Aksjon.

null1. Den salige Manuel Aranda Espejo, seminarist for bispedømmet Jaén, ble født den 22. mars 1916 i Monte Lope Álvarez i provinsen Jaén i regionen Andalucía i Spania. Landsbyen Monte Lope Álvarez hadde ikke mer enn 400 innbyggere, og det var ingen prest som har ansvar for de troende der. Nærmeste prest var i Martos, fjorten kilometer unna. Manuel vekslet mellom arbeid på markene og den undervisningen han fikk fra en idealistisk lærer. Han var glad, intelligent og sterk, en normal gutt sitt miljø. Den religiøse praksisen på stedet var lav, og hans familie var troende, men ikke noe utenom det vanlige.

Ikke noe sted man skulle tro at det ville vokse frem noe kall, men Gud kalte ham og han hørte etter. Presten som kom fra Martos, ga ham i oppdrag å undervise barna i katekismen, og han følte behov for å vite og kom i kontakt med Gud. Manuel bestemte seg for å begynne på presteseminaret, og dermed begynte vanskelighetene. Økonomien var en ting, men miljøet var ugunstig til religion. Det var ikke tid, det var nok av munner å mette og Manuel var en inntektskilde for huset, aggressiviteten mot religionen var tydelig. Beslutningen om å bli prest var mildt sagt upassende. Hans forberedelser til å begynne på seminaret var heller ikke de beste. I prinsippet var hans far mot hele planen.

Alt overvant han med besluttsomhet, viljestyrke, indre glede, tillit til Gud, full troskap til det innledende kallet, som bare hadde modnet i fem år. I september 1931 begynte han på gutteseminaret i Baeza. Det første året må ha vært vanskelig for ham: han var femten år gammel, mens hans klassekamerater var barn, og han kom fra et landlig miljø med lite forberedelse. Men tappert overvant han alle vanskeligheter i studier, kultur, disiplin, livet i internatet. Det ble som et slags novisiatet for endelige løfter. Han studerte humaniora i to år.

Da ble han ansett som moden for å begynne å forberede seg i filosofi ved seminaret i Jaén i løpet av studieåret 1933-34. Om sommeren forberedte han og besto eksamen i de to andre latinske kursene. Han så sitt liv orientert mot sitt kall: intens bønn, dype studier, prestelig atmosfære, alt skapt av et institutt eller brorskap (sodalium) av sekularprester kalt Hermandad de Sacerdotes operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús, «Prestebrorskapet av bispedømmearbeidere av Jesu hellige Hjerte» (Sodalium Sacerdotum operariorum dioecesanorum Sacro Corde Iesu – OD).

Hans medstudenter anså ham som en hellig seminarist for hans liv og en heroisk martyr for hans død. Klassekamerater og andre har vitnet muntlig og skriftlig om Manuels store dyder. Han var en mønsterseminarist, svært alvorlig, svært ivrig, svært from og svært observant, svært bekymret for sjelene og for problemene som tårnet seg opp i Spania. Hans kjærlighet til studier ble også fremhevet, det samme ble hans resultater. Andre påpekte hans store godhet og enkelhet. I ham var det ingen bedrag. Han var alltid glad.

Etter at borgerkrigen brøt ut i juli 1936, ble han fengslet i kapellet i sin landsby fordi han offentlig hadde gitt uttrykk for sin katolske tro. Den 8. august 1936 var han på vei til fangearbeid da han ble skutt i en olivenlund som lå nær landsbyen. Hans død ble beskrevet av noen barn fra nærområdet som var til stede.

Manuel Aranda: «Men jeg sier ikke ett ord mot Gud. Ikke for noe eller noen vil jeg fornærme hans navn». Militsmenn: «Spott! Ja eller nei?» Manuel Aranda: «Nei og atter nei!» Militsmenn: «Vel, da dreper vi deg». Manuel Aranda: «Kom igjen!»

«Vi så tre skudd og militsmennene drepte ham». Han var tyve år gammel. Hans liv som en seminarist, bare fem år, var en total forpliktelse til Gud, sin formasjon og idealet om å være en hellig prest.

null2. Den salige Manuel Basulto Jiménez, biskop av Jaén, ble født den 17. mai 1869 i Adanero i provinsen Ávila i regionen Castilla y León i Spania. Han var sønn av en møller og gjennomgikk sine kirkelige studier i Ávila, og han ble presteviet den 15. mars 1893. Han tok et lisensiat i jus ved universitetet i Valladolid.

Han var canónigo magistral i León og canónigo lectoral i Madrid. Den 4. september 1909 ble han utnevnt til biskop av Lugo etter Benito Murúa y López, og han ble bispeviet den 16. januar 1910 i vincentianernes kirke i Madrid av den pavelige nuntius i Spania (1907-15), erkebiskop Antonio Vico (1847-1929), titularerkebiskop av Filippi og kardinal fra 1911, assistert av biskopene Jaime Cardona y Tur (1838-1923), titularbiskop av Sion og spansk militærbiskop (1892-1920), patriark av Vestindia fra 1920, og José María Salvador y Barrera (1851-1919), biskop av Madrid (1905-16), fra 1916 erkebiskop av Valencia. Biskop Basulto ble utnevnt til senator i 1916.

I 1919 utnevnte pave Benedikt XV (1914-22) ham til biskop av Jaén i provinsen av samme navn i regionen Andalucía etter Juan Manuel Sanz y Saravia. Han tok bispedømmet i besittelse den 14. juni 1920 og feiret sin første messe der den 29. juni. På hans våpenskjold sto mottoet Quien a Dios tiene, nada le falta («Den som har Gud, mangler ingenting»).

Den 18. juli 1936 brøt Den spanske borgerkrigen ut med general Francos militære opprør mot den folkevalgte regjeringen. I de tidlige dagene av borgerkrigen, før opprørene og forfølgelsene av Kirken, hadde biskopen en mulighet til å unnslippe. Den sivile guvernøren grep selv inn for å gi råd og legge til rette for hans avreise til Ávila, hvor han kunne redde livet. Dette tilbudet ble gitt gjentatte ganger av guvernøren gjennom prester eller selv på telefon, men Don Manuel avviste slike tiltak og foretrakk å bli værende hos sine sognebarn, som løp den samme risiko.

nullNoen dager senere, den 2. august 1936, stormet en mengde militsmenn biskopens lokaler. De invaderte bispepalasset med økser og stokker og spurte: «Hvor er biskopen? For vi vil gi ham et skudd». Disse omstendighetene ble forutsett av biskopen flere måneder tidligere. Et vitne som ble presteviet av biskop Basulto den 6. juni 1936, husket den prekenen han holdt den gangen spesielt viet til de seks prestene som han ordinerte: «Jeg sender dere som sauer blant ulver».

De militante trengte inn i bispepalasset på jakt etter våpen som de logisk nok ikke fant, men de fant noen verdipapirer som bispedømmet hadde for å møte behovene til geistlige og klostre. Biskopen ble tvunget til å flytte for å bo i kontoret i underetasjen. En komité ble dannet av Folkefronten, ledet av ordføreren, José Campos Perabá, for å arrestere biskopen. Han ble arrestert sammen med sin søster Teresa Basulto og hennes mann, Mariano Martín, samt domprosten, Félix Pérez Portela, som også var generalvikar for bispedømmet, og det ble bestemt at de skulle bruke katedralen i Jaén som fengsel.

Da biskopen skulle overføres til katedralen, ba han om å få gå opp i kapellet for å konsumere det hellige sakrament, men det nektet lederen for militsen og begynte å spotte og spytte ut banneord. Klokken elleve om kvelden ble biskopen og generalvikaren tatt til katedralen. Dagen etter spredte radioen den løgnen at biskopen av Jaén hadde blitt tatt til fange under et forsøk på å flykte med ni millioner pesetas.

Don Manuel ble sperret inne sammen med sin familie i det første rommet til høyre i katedralen, fulgt av sin søster og svoger og generalvikaren. I de dagene han var fengslet, var han oppmerksom på problemene med styringen av bispedømmet, så han ga en av prestene som ble arrestert (Don Juan Montijano, som senere fortalte alt som skjedde) i oppdrag å overføre til Don Juan Aragon hans embete som kirkelig guvernør for det som kunne skje.

Generaldirektøren for fengslene, Pedro Villar, ga ordre om en overføring av fanger fra katedralen i Jaén til Alcalá de Henares i provinsen Madrid. I katedralen ble fangene stappet inn i et antall som overgikk enhver mulighet for overlevelse. To overføringer ble organisert på to påfølgende netter til den 11. og 12. august 1936. Det totale antall fanger som ble tatt ut av katedralen, var 325 den første natten og 300 den andre. Fra historien til presten Don Juan Montijano stammer detaljene om disse to turene. Fangene som ble tatt med den første natten, ble også utsatt for mishandling underveis, og elleve av dem ble drept på veien, to av dem prester.

Rundt klokken elleve om kvelden den 11. august 1936 dro den andre gruppen med «dødstoget» fra Jaén med destinasjon fengselet i Alcalá de Henares i provinsen Madrid med rundt 300 fanger om bord, inkludert biskopen, generalvikaren, biskopens søster og hennes ektemann. De var voktet av førti sivilgardister. På veien ble de stadig trakassert av mobber som ventet på alle stasjoner og slynget fornærmelser og steiner mot konvoien. Detaljene om den fryktelige massakren som fulgte, er bevart i Archivo Nacional de España. For da toget kom til Vallecas i nærheten av Madrid, ble det overfalt av mobben og stanset på stasjonen Santa Catalina.

Sjefen for styrken som voktet fangene, snakket da med regjeringens innenriksminister i telefonen, og utfallet var å trekke styrkene tilbake og viderekoble toget inn på et sidespor. Rundt klokken tre om ettermiddagen den 12. august 1936 kom de til et sted som var kjent som El Pozo del Tío Raimundo. Detaljene om biskopens død er kjent gjennom vitnesbyrdene fra de overlevende eller fra deltakere i massakren. Begge sider sier at fangene ble tatt av mobben og plassert i grupper på tyve som ble ført til en hylle like i nærheten av Santa Catalina-høyden. Der var det plassert tre maskingevær noen få meter overfor hverandre. Biskopen og 190 andre fanger ble skutt. To av de overlevende fortalte at biskopen falt på kne og utbrøt: «Herre, tilgi mine synder og tilgi også mine mordere».

Biskopens søster, Dona Teresa Jimenez Basulto, som var den eneste kvinnen i gruppen, ble drept individuelt med pistol av en militskvinne ved navn Josefa Coso, La Pecosa («den fregnete»), som fikk dette oppdraget. Deretter fortsatte hun med kaldt blod å slakte ned andre fanger. Denne forestillingen ble bevitnet av omtrent to tusen mennesker, som viste sin synlige glede med stor larm. Etter massakren ble likene plyndret av militsen og tilskuerne, som tok alt av verdi de kunne finne. De førti overlevende fra massakren ble satt i La Cárcel Modelo i Madrid.

Biskopen var en av de tretten biskopene som ble myrdet av den republikanske siden under Den spanske borgerkrigen, et offer for religiøs forfølgelse. Han er gravlagt i krypten i Iglesia del Sagrario på nordfasaden av katedralen i Jaén. Sammen med ham døde også hans domprost Félix Pérez Portela, og de ble saligkåret sammen.

null3. Den salige Felix Pérez Portela (sp: Félix), sekularprest i bispedømmet Jaén, ble født den 21. februar 1895 i Adanero i provinsen Ávila i regionen Castilla y León i Spania. Han var sønn av Miguel Pérez (d. 1937) og Saturnina Portela (d. 1913). De var ydmyke og svært gode kristne, som innpodet evangeliets dyder i sine barn gjennom enkel religiøs praksis og deres eget eksempel: den hellige messe, rosenkransen, omsorg og oppmerksomhet til de mest fattige og trengende.

Felix var helt fra begynnelsen preget av intelligens, ydmykhet og trofasthet mot sitt kall. Til et forslag fra en slektning om at han skulle glemme kirkelige studier for å studere noe «mer lønnsomt», sa han kategorisk: «Nei. Jeg vil bli prest». I 1907 begynte han på seminaret i Madrid, mens han bodde hos familien. Han hadde siden barndommen vært from, hardtarbeidende og intelligent, og i de fire årene med humaniora og tre med filosofi fikk han høyest karakter, men likte ikke å snakke om det.

Resultatene disse årene, hans karakterstyrke og tydelige prestekall gjorde at hans superiorer bestemte å sende ham for å studere i Roma. I oktober 1913 begynte han på det spanske kollegiet (El Colegio Español de San José) i Roma. Hans mor, som av hele sin sjel ønsket å se en sønn som prest, fikk aldri oppleve det, for hun døde i oktober 1913, da Felix dro til Roma for kirkelige studier. Han tilbrakte fem år med å studere teologi og kirkerett ved Det pavelige universitetet Gregoriana.

Han ble diakonviet i 1917, og den 10. mars 1918 ble han presteviet av kardinal Rafael Merry del Val, 23 år gammel. Han feiret sin første messe i kollegiets kapell den 12. mars. I studiene oppnådde han doktorgrader i teologi og kirkerett. Da han hadde fullført studiene, kom han tilbake til Spania i juli 1918, og i sitt bispedømme Madrid ble han kapellan for de fransiskanske konsepsjonistsøstrene. Men etter bare fem måneder ble han i 1920 utnevnt til sogneprest i Cobeña i Madrid. I løpet av kort tid viste han tegn på sin pastorale iver. Han grunnla Marias døtre, var viet til livet i det kristne fellesskapet og trakk mange til kirken.

Men han var ikke i Cobeña mer enn et par måneder. I 1920 ble den salige biskop Manuel Basulto av Lugo utnevnt til ny biskop av Jaén i Andalucía i Sør-Spania. Biskopen var også fra Adanero og kjente Felix’ kvaliteter, så i juni 1920 hentet han ham til Jaén som sin privatsekretær. Den nye prelaten oppdaget i Don Felix en effektiv partner i utførelsen av det nye oppdraget som var betrodd ham. Don Felix var en prest som kunne hadde gode utsikter til en lovende kirkelig karriere og et fruktbart apostolat. I 1921 fikk han til tross for opposisjon et beneficium ved katedralen, som han tiltrådte den 17. november. Året etter ble han den 7. august utnevnt til kannik ved katedralen. Han skulle egentlig residere i Baeza, men på grunn av hans stillinger i tjeneste for biskopen og bispedømmet, fikk han dispensasjon for å bo i Jaén.

Don Felix ble godt integrert blant presteskapet i bispedømmet og ble anerkjent som et ledende medlem. De likte ham og stolte på ham, visste at han var biskopens høyre hånd og som i alt søkte det gode for presteskapet og den lokale kirken. Han var professor i seminaret, hvor han viste seg som en god pedagog med nærhet til sine studenter. Seminaristene beundret ham og hadde stor tillit til ham. De ble også invitert til lunsj, i alle fall de som var fra Jaén, og fikk en solid prat med ham. I 1930 ble han utnevnt til kanslersekretær for bispedømmet Jaén og i 1933 til generalvikar. Den 18. januar 1935 utnevnte pave Pius XI (1922-39) ham til dekan (domprost) ved katedralen i Jaén. I lang tid var han bispedømmets kapellan for nattlig tilbedelse.

Don Felix var en alvorlig, pliktoppfyllende og krevende mann, mens vennlig og enkel, Han behandlet seminarister og prester svært humant, og han hadde en rettferdig karakter og stor selvkontroll, Han var streng mot seg selv og raus overfor andre. Som prest levde han et eksemplarisk liv av upåklagelig oppførsel, og han dyrket de prestelige dyder: bønn, pastoral, kontinuerlige studier av de hellige vitenskaper, trofast mot biskopen, en god venn.

Så kom utbruddet av borgerkrigen den 18. juli og den etterfølgende revolusjonen. Fra den 20. juli vek Don Felix ikke fra biskopens side. Det var dager med angst og rastløshet, nyhetene fra ett sted etter det andre var forvirrende, men i den republikanske sonen var det nok være en prest eller aktiv katolikk for å bli fengslet, og mange ble mishandlet og led til og med martyrdøden. De fleste kirker, kapeller og helligdommer ble fra opprørets tidligste dager beslaglagt og gjort om til garasjer, forsyningslagre eller butikker, mens andre ble plyndret og brent. Generalvikaren og var hele tiden ved biskopens side, møtte situasjonen med sin karakteristiske mildhet i bønn og studier og stolte alltid på Guds nåde.

Biskopen ble tvunget til å forlate sine lokaler og gå ned i kjelleren. Han ble tilbudt en sjanse til å unnslippe, men han var en god hyrde som ikke ville svikte sin flokk. Rundt klokken 23.30 om kvelden den 2. august 1936 kom 200 militssoldater inn i bispegården ved Plaza de Santa María i Jaén og arresterte biskop Basulto, hans søster Dona Teresa og hans svoger Don Mariano. Domprost Pérez Portela ble fortalt at han kunne fortsette å bo i bispegården, men han krevde å få følge biskopen. Fangene ble overført til katedralen i Jaén, som fungerte som et provisorisk fengsel for hundrevis av fanger. Biskopen og hans familie samt domprosten ble fengslet i rådssalen i katedralen.

Generaldirektøren for fengslene ga ordre om å «redusere antallet fanger som hadde hopet seg opp» i katedralen, noe som ville ha vært rundt 1200, og den 10. august mottatt fengselsdirektøren i Jaén følgende telegram: Generaldirektøren for fengslene. Ifølge den sivile guvernøren skal leveres for overføring til Alcalá de Henares 4-500 fanger blant dem som befinner seg i fengsel». Om ettermiddagen den 11. august ble det beordret at rundt 200 eller 250 innsatte skulle samles i katedralens sideskip. Deretter ble de brakt ut av katedralen. Rundt klokken ett om natten ble biskopen, hans søster, svoger og domprost fjernet fra katedralen gjennom Puerta del Sagrario og satt i en bil. De andre fangene var i lastebiler, og de dannet en prosesjon med flere biler og lastebiler med militsmenn, og fangene ble kjørt til jernbanestasjonen i byen Espeluy. Der ble alle innsatte satt på et tog til fengselet i Alcalá de Henares.

Om formiddagen den 12. august nådde toget stasjonen Santa Catalina, mellom stasjonene i Vallecas og Villaverde. Der ble toget angrepet av en mobb av militssoldater, og det ble besluttet at vaktene skulle forlate toget og overlevere det til militsmennene. Vognene ble tatt med til et sted som kalles Pozo del Tío Raimundo, og der ble fangene drept ved skyting. Angivelig var domprost Pérez en av de siste til å bli drept. Det var den 12. august 1936 i Vallecas i provinsen og regionen Madrid i Spania. Don Felix var 41 år gammel.

Levningene av Don Felix og de andre martyrene ble brakt til kirkegården i Puente de Vallecas, hvor de ble gravlagt i massegraver som var gjort klar for formålet. Etter krigen ble alle restene gravd opp og overført til Jaén i et begravelsestog langs den samme ruten som de hadde reist til martyriet. Biskopens levninger ble satt ved foten av alteret i krypten i Iglesia del Sagrario i katedralen, mens de andre ble satt i midtgangen samme sted. Restene av Don Felix kunne ikke identifiseres, men vi er sikre på at de finnes i krypten.

Don Felix’ far, Don Miguel, hadde i motsetning til sin hustru fått oppleve de gledesfylte årene da sønnen ble prest og fikk stadig viktigere oppgaver, men han måtte beklageligvis også oppleve sønnens smertefull død, før han gammel og full av lidelse døde i januar 1937, da han allerede var 76 år gammel. Hans trøst var tanken på at sønnens martyrium hadde tatt ham rett til himmelen.

null4. Den salige Frans av Paola López Navarrete (sp: Francisco de Paula), sekularprest i bispedømmet Jaén, ble født den 2. mars 1892 i Calle Nueva i Villanueva del Arzobispo i provinsen Jaén i regionen Andalucía i Spania. Han var sønn av Andrés López Uceda og María Fuensanta Navarrete Fernández, som fikk ham døpt med navnet Frans av Paola (sp: Francisco de Paula). Villanueva er en folkerik by i provinsen Jaén og er en del av et område som kalles «De fire byer» (Cuatro Villas), nemlig Iznatoraf, Villacarrillo, Sorihuela de Guadalimar og Villanueva. Tittelen «skytshelgen for de fire byer» har Jomfruen av Fuensanta.

Familien López Navarrete eide noe land med oliventrær, og siden 1886 også en jernvarehandel kjent som Ferretería La Llave. Atmosfæren i familien var religiøs, og en slik oppdragelse fikk også Paquito, et kjælenavn som ble brukt i familien. Snart døde hans mor, som hadde hatt en annen sønn, Enrique, mens Paquito bare var to år gammel. Hans far Andrés giftet seg på nytt med Juana López, og de fikk døtrene Isabel og Catalina. Fraværet av moren og oppdagelsen av hennes død når han nådde skjelnealder og familien fromhet gjorde han utviklet en sønnlig kjærlighet til Jomfru Maria, som han adopterte som den mor han ikke kjente. Til henne satte han all sin lit og kalte henne mi mamá. Ofte besøkte han helligdommen for Vår Frue av Fuensanta, som ligger i nærheten av Villanueva del Arzobispo. I hans hjerte hadde han alltid den uplettede Jomfru som modell i sitt forhold til Jesus og som forbeder og oppmuntrer i sitt liv viet til Gud. Ofte leste ordene i Johannesevangeliet fra bryllupet i Kana og satte dem ut i praksis: «Hans mor sa til tjenerne: Det han sier til dere, skal dere gjøre» (Joh 2,5).

Som barn var han svært from og tilbøyelig til å imitere det han så prestene gjøre i messen. Han var noe tilbaketrukket, men med en følsomhet for skjønnhet og det kunstneriske. Han hadde et spesielt forhold til de fattige, syke og trengende, og han kunne ikke gå forbi en fattig tigger uten å gi ham en almisse. Da han var bare åtte år gammel, sendte hans far ham for å bo hos noen familiemedlemmer og studere i Úbeda med læreren don Antonio Mediana, som alltid holdt ham i høy aktelse for hans kvaliteter og atferd.

Under jomfruens kjærlige blikk ble prestekallet født i Don Francisco. Han måtte også møte forventningene til Santa Teresa, fordi noen ganger skrev han til sin far at «jeg skal dra og konvertere kjettere». Til dette skjente don Andrés på ham ved rett og slett å si: «Stopp med dette tullet». Men utover de barnslige tankene kjente han det som var et klart misjonærkall, og derfra trådte han inn i seminaret.

Kristne familier på den tiden ble ofte velsignet av Gud med preste- eller ordenskall hos sine barn. Frans ble kalt, han svarte med hele sin vilje og opprettholdt sin lojalitet til døden. Han var tretten år gammel da han i 1905 begynte på seminaret San Felipe Neri i Baeza. Flyttingen fra Úbeda til Baeza betydde ingen stor endring, men han var nå mer i sitt miljø: et liv i fromhet, disiplin og studier favoriserte hans naturlig tilbøyelighet til et religiøst og kunstnerisk liv. Hans overordnede verdsatte ham fra første øyeblikk, og han var en mønsterseminarist i miljøet der. Han var sterk fysisk, storvokst og med en robust kropp, men han ble ofte syk og i lange perioder var han ute av stand til å delta i klassen, slik at hans eksamener ikke nådde opp til det nivået som hans intelligens skulle tilsi. Han hadde stor glede av seminaret, hvor han kunne forene sin kjærlighet til Jomfruen med sine kvaliteter som maler, og han dekorerte en messehagel med bildet av den uplettede unnfangelse.

Frans’ kall modnet under veiledning av hans superiorer og fremfor alt trofast mot Guds inspirasjon. Ferien brukte han til å komme i kontakt med det virkelige liv og sosiale spørsmål, og samtidig ga den ham muligheten til å utøve apostolatet med barn og unge og i de landlige omgivelsene. Han ble diakonviet i september 1916 i byen Ávila av biskopen der, Don Joaquín Beltrán Asensio. Bare tre måneder senere, den 23. desember 1916, ble han presteviet i seminaret San Pelagio i Córdoba av biskop Don Ramón Guillamet y Coma. Han feiret sin første høytidelige messe den 1. januar 1917 i sognet San Andrés i sin hjemby Villanueva del Arzobispo, ledsaget av sin far, brødre, slekt og venner.

Deretter ventet p. Frans forventningsfullt på samtalen eller brevet fra biskopen som annonserte hans første tjente, og i mellomtiden feiret han messe i sognet, i helligdommen, og selvfølgelig hos dominikanersøstrene av St. Anna. Svært snart ble han utnevnt til kapellan i Beas de Segura og sogneprest av Cañada Catena. Sistnevnte var et landlig område med en liten befolkning og spredte hus og familier. Beas de Segura var en landsby med et enkelt sogn viet til Jomfruens Opptakelse med en sogneprest og flere kapellaner, et kloster for uskodde karmelittsøstre en skole drevet av søstre av den guddommelige hyrdinne, en utdannelsesinstitusjon av calasantisk ånd som nylig var etablert i byen.

Den unge presten bodde i Beas, hjalp til i sognet og feiret messe i Cañada Catena på søndager og helligdager, i påsken og andre høytider, og han bevegde seg rundt til fots eller med hest. Han var kapellan for kollegiet og søstrene og skriftefar for begge klostrene. I Beas de Segura huskes han som en helgen. Han underviste barna i katekesen, besøkte og ivaretok de syke, fattige og hjelpeløse, hjalp dem materielt og åndelig med ydmykhet og enkelhet som preget hans oppførsel, alt uten pretensjoner. Men han ble også utsatt for misunnelse og kritikk, og dette, arbeidet og hans dårlige helse forårsaket en periode med hvile, og med samtykke og anbefaling fra sin biskop dro han i 1927 til sin landsby, Villanueva del Arzobispo.

Fra Beas kom han til hjembyen, stille og ganske syk, hvor han ville leve og hvile hos familien og få helsen tilbake i foreldrehjemmet. I prinsippet hadde han ingen pastorale oppgaver, men innen den tid hadde det kommet noen ordenssøstre til Villanueva, Søstre av Kristus kongen, som hadde ansvaret for et barnehjem. P. Frans kom i kontakt med kommuniteten, og på skolen var han kapellan for søstrene og elevene. Han var også involvert i sognet og kirken Vera Cruz og i dominikanersøstrenes kloster.

Hans kjærlighet til Jomfruen ledet ham til å besøke helligdommen for Vår Frue av Fuensanta utenfor bymurene, som var betrodd til trinitarierordenen. Der var han til god nytte or arbeidet der i seks år, til 1933. I tillegg til det apostoliske arbeidet, utførte han også manuelt arbeid med snekring, dekorasjon, statueproduksjon og maling, så han utviklet sine kunstneriske kvaliteter som etter sigende ikke var mangelvare. Han bidro også i El Templo de Campo Redondo i det forlatte landlige sognet Chiclana de Segura, hvor han restaurerte altertavler, altere og statuer. Don Juan Monatijano, som hadde blitt utnevnt til sogneprest der, priste hans arbeid.

Men så utnevnte biskop Basulto av Jaén ham til sogneprest og erkeprest av Orcera. Denne utnevnelsen kom overraskende både på ham selv og andre, men p. Frans aksepterte oppdraget under lydighet og i tillit til Gud. Han kjente ikke folket og territoriet hvor han skulle utøve sin tjeneste som sogneprest og erkeprest da biskopen informerte ham om hans nye jobb. En erkeprest har ansvaret for en gruppe sogn og tilsvarer en prost eller dekan. Orcera er hovedstad for området som heter Sierra de Segura, rundt førti kilometer fra Villanueva og tretti kilometer fra Beas de Segura. Dekanatet hadde navnet Orcera og besto av et stort og vanskelig tilgjengelig område med en spredt befolkning, avsides og isolert, klimaet var kaldt om vinteren og det falt ofte snø.

Proklameringen av republikken i 1931, med en ny og antireligiøs stemning, skapte en ladet atmosfære og en antiklerikal motstand. Biskopen og hans rådgivere hadde kanskje tenkt at p. Frans kunne være den mest hensiktsmessige for å utføre denne misjonen. Den 12. august 1933, like før festen for sognets beskytter og titularhelgen, Vår Frue av Opptakelsen (Nuestra Señora de la Asunción), kom den nye presten for å overta ansvaret sitt nye oppdrag. Jomfruen skulle lede ham hele tiden. Han kom med en ballast av erfaring, moralske og fysiske lidelser, ved full modenhet i en alder av 41 år. Han arbeidet med stor entusiasme og overvant problemer og vanskeligheter. Gjennom ord og eksempel vant han hjertene til fjellfolket. Han gikk raskt i gang med arbeidet, og det så ut til at han mistenkte at tiden ville bli knapp og kunne ikke la seg forstyrre av noe eller noen på veien.

Han planla en stor misjonsaktivitet i hele dekanatet, som hvis den hadde blitt gjennomført, ville ha hatt en betydelig innflytelse på livene i byer og landsbyer. Alle prester i området ville bli bedt om å utarbeide en strategisk plan, studere problemstillinger og handlinger, fordele arbeid, tilkalle andre bispedømmeprester eller misjonærer til folkemisjoner og en plan for forkynnelse, kirkelige fester, sakramenter og moralsk veiledning og dermed skape en ekte moralsk misjon i Sierra de Segura.

Han hadde også planlagt å bygge et «prestehus», et senter for å hjelpe prester, et sted for studier, hvile og for organiseringen av pastorale planer. De vanskelige kommunikasjonene i området og mangel på ressurser førte til at prestene levde isolert, og noen måtte når de skulle vende tilbake til sine landsbyer, tilbringe natten et sted imellom. De var utenfor de nye retningslinjene og all den fornyelse som er nødvendig i en prests liv; ingen retretter og deltakelse på de «moralske forelesningene». P. Frans ante hvor nødvendig det var med pastoralt samarbeid, spesielt i dette området, og prøvde å gjennomføre det.

I sitt sogn grunnla han Katolsk Aksjon og organiserte «Apostolatet av de gode nyheter» (Apostolado de la Buena Prensa), og selv om han ikke organiserte nattlig tilbedelse, skapte han en eukaristisk ånd blant sine sognebarn og tilbrakte ikke forgjeves lange timer om natten foran det hellige sakrament. Han besøkte husene til folk, familie for familie, ga råd og støtte til problemer med barn og ekteskap, sosiale og moralske problemer. Han besøkte gårder og landsbyer og folk i dekanatet til fots eller med hest. Mer enn en gang måtte han besøke andre sogn (Benatae, Puente de Génave eller Segura de la Sierra) når en prest var fraværende, og denne pastorale oppgaven medførte en fysisk belastning som kunne føre til tretthet og utmattelse. I visse perioder fikk han tilsendt en ung prest som medhjelper, og de vitne også om p. Frans’ pastorale kjærlighet.

Han kjente verdien av bønn og ba innstendig for de temaene noen hadde spurt om, men han ba også om forbønn for de kontemplative klostrene som et effektivt middel for et fruktbart apostolat. Karmelittklosteret i Beas de Segura og dominikanerne i Villanueva del Arzobispo vitnet om det. Han var elsket i Orcera og blant innbyggerne der, men p. Frans levde i en vanskelig tid i de tre årene han ledet sognet. Han kunne ikke beskyldes for noe, han var nær de fattige og ble kalt «de fattiges far», tok seg av alle de troende, arbeidet for evangeliet og var asketisk og selv fattig. Men lovene og miljøet skapt med republikken infiserte situasjonen, det var nok å bære sutan, være ordensmann, gå i kirken, men mest alvorlig av alt å være en prest og enda verre, være sogneprest. P. Frans var prest av kropp og sjel, var sogneprest og han utøvde sin misjon med ekte lidenskap i de tre årene før det gikk galt.

Så kom 1936, Folkefronten vant valget, vanskelighetene raser, frykten for forfølgelse økte og p. Frans oppfattet i likhet med mange andre prester og kristne muligheten for martyriet, som han ønsket å lide som et vitnesbyrd om hans kjærlighet til Kristus. Lidelsene, arbeidet, kanskje uforsiktig spising og hans skrantende helse tok på, slik at legen rådet ham til å forlate sin flokk for å komme seg hos familien. Han fulgte rådet, og den 13. juli reiste han til Villanueva fulgt av Julio Zorrilla, sakristan og trofast venn. Han ble ønsket velkommen og hvilte i familiens hjem. Men dagen etter døde Don José Calvo Sotelo, og da han fikk den nyheten, uttrykte p. Frans sin intensjon om å vende tilbake til sitt sogn: «Jeg drar til Orcera, min plass er ikke her». Men hans far stanset ham strengt av helsemessige årsaker og øyeblikkets farer. De håpet at de snart var tilbake til det normale, så Julio Zorrilla dro til Orcera mens sognepresten var i hjembyen mot sin vilje, og med hjertet hos sine sognebarn.

Den 18. juli brøt borgerkrigen ut, og den ble fulgt av en revolusjon. Etter noen dager gikk p. Frans for å feire messe hos søstrene av Kristus Kongen, som kanskje var beskyttet av sin enkle tilstand og sitt arbeid på et sykehus for foreldreløse og trengende. De ble respektert for det arbeidet de gjorde, men det samme gjaldt ikke de kontemplative dominikanersøstrene, som ble kastet ut av klosteret, som ble plyndret og skjendet. En morgen da han var tilbake for å feire messe på kollegiet, ble han arrestert og ransaket ved La Cruz Dorada, selv om det ikke fikk andre konsekvenser. Don Andrés, hans far, hadde vært fengslet, noe som ga bekymring og uro hjemme, situasjonen ble mer og mer anspent og mennesker ble arrestert og henrettet: trinitariske ordensprester og andre sekularprester, kirker og klostre ble plyndret. Alt dette gjorde at p. Frans holdt seg hjemme og ikke dro tilbake til å feire messe på kollegiet.

Å forkynne evangeliet, spredning av religion gjennom katekese og instruksjon av unge, å ha religiøse bilder og statuer i huset – alle disse «alvorlige forbrytelsene» var årsaken til hans dom; faktisk var det å være en prest og være fast og trofast mot sin tro, var den egentlige årsaken til den endelige dommen, som var urettferdig og smertefull. Og p. Frans fortjente en av disse dommene. Arrestasjonen fant sted ved lunsjtid den 28. august 1936. De kom til familiens hjem og spurte om presten var til stede. De ba også om å få utlevert religiøse bilder og statuer for å skjende og ødelegge dem. Han svarte tappert: «Og nå vil dere gjøre med meg hva dere har tenkt å gjøre med bildene». En militsmann svarte: «Du ønsker virkelig å dø, men senere, du må være tålmodig». De dyttet ham bort og mishandlet ham. De satte ham på en lastebil og ville ikke la ham spise, for de sa at det bare ville ta en liten stund før de ville ta ham med hjem igjen. De forlot Villanueva og tok landeveien fra Córdoba til Valencia mot Beas de Segura. Blant oliventrær nær gården Sale Porras, ved siden av jernbanesporene mellom Uriel og Baeza ved munningen av tunnel nummer 13, skjøt de ham. Deretter ble han dynket i bensin og tent på, og de så på mens den lemlestede kroppen hans døde. Det var den 28. august 1936 i Orcera i provinsen Jaén i regionen Andalucía i Spania. Der fant de levningene hans i 1939.

null5. Den salige Josef Maria Poyatos Ruiz (sp: José María), legmann fra bispedømmet Jaén, ble født den 20. oktober 1914 i Vilches i provinsen Jaén i regionen Andalucía i Spania. Han ble døpt i døpefonten i sognet San Miguel som fortsatt er bevart. Han var medlem av en familie av kristen tradisjon hvor alle, foreldre og besteforeldre, kom fra Rus i provinsen Jaén. I ekteskapet mellom Blas Poyatos Sánchez og María Ruiz Rodríguez ble det født femten barn, hvorav José María var nummer tretten. Riktignok døde fem av dem i ung alder, men familien var fortsatt svært stor, selv den gangen.

José Marías far arbeidet i det offentlige med bygging eller reparasjon av veier, som leder, formann eller entreprenør, og av den grunn bodde familien i forskjellige byer i provinsen, avhengig av hvor arbeidet fantes. Det var derfor vår martyr ble født i Vilches, nær Sierra Morena. De bodde også i Sierra de Cazorla på det vakre stedet Tiscar med helligdommen for Jomfruen av samme navn, skytshelgen for Quesada. Men mesteparten av hans liv som barn og ungdom foregikk i Rus, nær Úbeda og Baeza og i nærheten av den viktige jernbanestasjonen på linjen Linares - Baeza. I Rus åpnet familien Poyatos Ruiz en matbutikk for å hjelpe i sitt arbeid. I noen år var det José María som ledet den, og denne lille handelen vitnet om hans sjenerøsitet og nestekjærlighet. Han delte ut til de trengende like mye som han solgte, og dermed falt virksomheten fra hverandre. Med tiden dro han med samtykke fra foreldrene til Úbeda for å arbeide i en fabrikk som laget grappa av druerester.

Da det nærmet seg tiden for å begynne på fabrikken, bestemte både José María og hans søster María del Castillo seg for å arbeide i olivenhøsten, hun som innhøster og han som transportør med hestene, arbeidet ble gitt dem av deres onkel Diego. Begge ungdommene var gode arbeidere, gjorde det de skulle og var glade over å kunne bidra med noe til husholdningens økonomi. Gårdsarbeid var svært hardt, og spesielt gjaldt det olivenhøsten om vinteren med korte dager, noe som gjorde at arbeidet begynte og sluttet om natten, samt kulde, regn og gjørmete veier og jorder. Men José María gikk løs på det med styrke og godt humør, fast bestemt på å fortsette å tjene til husholdningen med sitt arbeid, og han var overbevist om at han snart ville begynne på fabrikken. Foreldre og barn så de ugunstige økonomiske forhold som Guds vilje. Slik var familiens tro, og den vokste dag for dag i José Marías unge hjerte.

Arbeidet med olivenhøsten varte i noen dager i desember 1935, og onkel Diego sørget over å miste to så gode arbeidere, men endelig begynte vår José María arbeidet med å presse druerester. Nå oppsto behovet for transport. Mellom Rus og Úbeda var det en trikkelinje kalt «Loma», men rutetidene var uforenlige med fabrikken, slik at José María begynte å foreta reisen til fots. Søsteren forteller at broren måtte stå opp klokken fem om morgenen for å komme seg til fabrikken klokken åtte med trikken, men gikk han fra Rus klokken syv, hadde han god tid til å være tidsnok på kontoret. Han gikk også tilbake til fots fordi han ville miste mye tid ved å ta trikken.

Foreldrene mente at slik kunne det ikke være og besluttet at et hjem ble leid i Úbeda og at María del Castillo skulle dra med José María og ta seg av ham. De to søsknene José María og søsteren María del Castillo installerte seg i Úbeda og levde ubemerket i fred og ro. Det var en by med mange muligheter, kulturelt og religiøst, og i tillegg en rik handel. De bodde i Calle 14 de abril nr 12 fra desember 1935 til vår martyr ble tatt til fange og led martyrdøden, og hans søster fikk sagt farvel til sin bror og var vitne til hans siste ord.

José María knyttet seg svært raskt til sognet San Nicolás de Bari, hvor han tilhørte Katolsk Aksjon. Men han besøkte også kirken Santa Maria, hvor prestene og spesielt den unge kapellanen var ansvarlige for den nattlige tilbedelsen. Han var medlem i den eukaristiske foreningen der. Hans søster fortalte at den 18. juli arbeidet han hele natten, og kort tid etter at han kom hjem om morgenen søndag den 19. juli, ble han arrestert og fengslet.

José María hadde et dypt religiøst og fromt liv, dyp bønn og indre liv og intim kontakt med Gud. Han ba daglig rosenkransen, deltok i feiringen av den hellige messe og mottok hyppig kommunion og daglig tilbedelse. Han hadde et godt forhold til prester og ordensfolk, som hjalp ham med en god åndelig veiledning, og med deres hjelp gjorde han fremskritt i sin kristne formasjon. Han underviste selv barna til sine arbeidskamerater i den kristne lære, og han etablerte også en «skole» for barn som ikke kunne gå til den offisielle skolen. Han hadde åpnet et senter for Katolsk Aksjon i Calle el Agua i Rus, i en beskjeden garasje, hvor det møtte unge gutter som han instruerte i troen.

Miljøet som ble skapt i republikken mot religion, med antiklerikalisme og mangel på respekt for alle kristne og dem som forsøkte å leve troen, vokste uforholdsmessig ved inngangen av 1936. Situasjonen i Úbeda var et sosialt, arbeidsmessig og politisk opprør, i likhet med i hele provinsen Jaén. Snart begynte José María å føle en underjordisk forfølgelse av ham fra noen kolleger i fabrikken, og grunnen var helt klart at han var en kristen og ikke skjulte det. Det var press for en arbeidskonflikt, og han ble prøvd presset til å delta i en komité for å heve lønningene, men han nektet fordi han ønsket å være fri og syntes ikke at opprøret var rettferdig. Fabrikken falt i hendene på en komite av arbeidere, mens eiere og ledere ble avvist. De bestemte seg for å si opp José María sammen med funksjonærer og kontorpersonell for å ha ideer som stred mot deres. Denne holdningen fra arbeiderne følte María del Castillo som en stor urettferdighet, da hennes bror hadde gjort så mye for barna til noen av dem, ga dem gratis undervisning og utdannet dem.

José María visste om brannen i kirken i Rus og arrestasjonen av hans far og nesten alle mennene i familien. Alt fikk ham til å lide, men forberedte seg på slutten og bare forlot huset for å lese, be og meditere. Han fikk også vite at en gruppe militsmenn sto vakt i nærheten av huset for å treffe ham hvis han dro. Situasjonen for søsknene Poyatos Ruiz var uutholdelig: ingen jobb, ingen inntekt, og praktisk talt i husarrest, skilt fra familien som var arrestert i Rus. María del Castillo ba om hjelp fra Don Alfonso Moreno, som etter å ha lyttet oppmerksomt, så han ingen annen løsning enn å foreslå å forlate Úbeda i en ambulanse (ingen ville stoppe fordi det var ordren) kledd som sykepleiere, og de trengte bare å bestemme seg for hvor de ønsket å dra, men innenfor Jaén. Søsknene veide fordeler og ulemper mot hverandre før de endelig bestemte seg for å avslå tilbudet, for det var svært risikabelt, og hvor skulle de dra? De vurderte også å flykte sammen med noen sivilgardister de kjente mot den nasjonalistiske sonen, men til slutt ga de opp og la sin skjebne i Guds hender.

José María var tydelig klar over at hans martyrium nærmet seg, ikke bare på grunn av de spådommer som ble gjort om emnet, men vissheten om den stadige trusselen mot hans frihet og hans liv. Han snakket ofte med sin søster og reflekterte over døden og hva de kunne forvente. Når han snakket om døden, lyste hans ansikt opp og fikk et uttrykk av livet, det evige liv. Han sa: «I himmelen vil jeg forenes med dem som venter på meg, og derfra vil jeg be om og oppnå troens triumf i Spania».

Den 3. oktober 1936 ble han arrestert og brakt foran korset ved inngangen til kirkegården i Úbeda. Men de republikanske mordernes skytevåpnene var på mirakuløst vis ikke i stand til å treffe brystet til José María, som ropte: «Leve Kristus Kongen! (¡Viva Cristo Rey!)». Dette resulterte i et stort raseri hos hans bødler, som med et skudd brakk nakken hans og drepte ham. Slik endte hans liv den 3. oktober 1936 i Úbeda i provinsen Jaén i regionen Andalucía i Spania. Han var 21 år gammel.

null6. Den salige Frans Solís Pedrajas (sp: Francisco), sekularprest i bispedømmet Jaén, ble født den 9. juli 1877 i Marmolejo i provinsen Jaén i regionen Andalucía i Spania. Hans foreldre var Miguel Solís Padilla og Antonia Pedrajas Rodríguez, og de fikk gutten døpt samme dag i stedets sogn. Han var med å danne en del av en ydmyk og hardtarbeidende familie, hvor den kristne tro var overlevert fra gammelt av og nå ble utøvd etter de eldres eksempel.

Byen Marmolejo ligger ved bredden av Guadalquivir, midt på en rik fruktbar slette som på samme tid har utsikt til Sierra Morena. Byen ligger ved grensen til provinsen Córdoba og godt kjent for sitt medisinske vann og spa. Marmolejo har et sogn viet til Vår Frue av Freden og et kapell hvor man æret statuen av Vår Far Jesus Nasareeren, et senter for folkelig fromhet. Skytshelgen er San Julián og den festen som er lengst etablert og feires med størst høytid, er for La Virgen de la Cabeza, som folkelig kalles Cerro del Cabezo, med valfart, novene, kirkelig fest og prosesjon, alt med stil og stor hengivenhet.

Familien Solís-Pedrajas levde av arbeidet til faren, som var snekker. I et enkelt snekkerverksted lærte Frans håndverket, og i noen år hjalp han faren i dette yrket. Han var den eldste sønnen, og etter ham kom Manuel, María del Rosario og Miguel. Foreldrene døde noen år etter at sønnen ble prest, moren i 1915 og faren i 1921. Søsteren Maria del Rosario ble med sin bror til de ulike stedene hvor han dro, og til slutt giftet hun seg i Mancha Real, en landsby som de alltid hadde regnet som sitt andre hjem.

Etter studier ved seminaret, som endte med gode akademiske resultater, ble Frans presteviet den 22. desember 1900 av bispedømmets biskop Don Victoriano Guisasola. P. Frans var 23 år gammel og ble sendt for å tjene som kapellan i sognet Santiago Apóstol i Valdepeñas i Jaén, som ligger i Sierra Sur med en glødende hengivenhet til Cristo de Chircales i en egen helligdom, et pilegrimssenter både for folk fra landsbyen og fra hovedstaden og andre nærliggende lokalsamfunn. Han ble værende der i seks år og arbeidet i sognet med en ung prests ekte glød. I disse årene tok han en lisensiatgrad i teologi og klarte å forsone sitt apostolat med intense studier, som bekreftet den kapasiteten og forståelse for studiene som han allerede hadde vist på seminaret.

I 1906, etter å ha deltatt i den åpne konkurransen om sogneprestembetene, ble han utnevnt til sogneprest av Baños de la Encina, hvor han viste seg som en stor hyrde som elsket Kristus og Maria, og som en utmerket predikant. Statuer av Cristo del Llano og La Virgen de la Encina inspirerte ham til hengivenhet og kjærlighet, og foran dem ba han om den nødvendige nåde for sitt apostolat og for det folk som var betrodd ham. I 1913 finner vi ham i «offisielt ærend» i fylkets hovedstad, Santisteban del Puerto, mens han opprettholdt tittelen som sogneprest av Baños. Noe så uvanlig som et besøk i hovedstaden i offisielt ærend, var et tegn på den tillit hans overordnede hadde til p. Frans.

I 1913 utlyste biskop Sanz y Saravia igjen en konkurranse om sognene. Don Francisco Solis deltok i denne konkurransen, som endte med at han ble utnevnt til sogneprest for San Juan Evangelista i Mancha Real. Dette var allerede da en stor by og ønsket av mange, i nærheten av Jaén og hovedstad i et eget fylke (comarca), med ett enkelt sogn som var ganske aktiv og med en arbeiderbefolkning. P. Frans’ kvaliteter og eksamener gjorde ham fortjent til denne utnevnelsen, selv om han var bare 36 år gammel og hadde vært prest i tretten av dem.

I februar 1914 tok han sognet i besittelse. Han ble også utnevnt til erkeprest for området og begynte straks et pastoralt arbeid som bar frukter som fortsatt er merkbare. Han var ung for det ansvaret som ble lagt på ham, men han hadde tilstrekkelig erfaring og tilpasset seg raskt. P. Frans begynt å kjenne den virkeligheten han var i, det folket som var blitt overlatt til ham og de troende, som han som en god prest måtte mate og håndtere. Sosiologiske studier, pastorale tilnærminger konfrontert med tidens mestere, personlig kjennskap til familiene og individuell kontakt, alt dette opplyst av bønn foran Det hellige sakrament i tabernaklet.

En av de største bekymringene i dette pastorale prosjektet var å tiltrekke seg arbeidslivet, og han tilbød hele evangeliets frigjørende dimensjon, uttrykt i Kirkens sosiallære i den fortsatt nye encyklikaen Rerum Novarum av pave Leo XIII (1878-1903). Han gjenskapte El Círculo Católico og fagforeningen, som ble kjent som «den katolske fagforening» (sindicato católico), hvor mange arbeidere kom og fikk en dyp utdannelse av den ivrige presten om evangeliet, sosiallæren, kristen moral og katekismen som et kompendium av alt dette. Han gikk inn i aksjonen som førte til programfesting av sosial aktivitet i stor skala, som fordeling av store eiendommer blant arbeiderne, Som forventet ble han ikke likt av de sekulære fagforeningene, som erklærte ham «krig». Samtidig irriterte dette prosjektet av «kolonisering» til slutt også noen grunneiere.

Han fremmet grunnleggelsen av en skole i institusjonen SADEL (Sociedad Anónima de Enseñanza Libre) med daglig leder Luis Valdés Cubillo, som var født i Mancha Real. I Republikken var religionsundervisning blitt utestengt fra skolen, og de religiøse skolene var også avskaffet, Men retten til gratis opplæring hadde skapt en kjede av sentre, foreninger av foreldre og lærere, veiledet av noen religiøse undervisningseksperter, som gjennomførte et program for humanistisk og kristen opplæring. Colegio de San Juan de la Cruz åpnet i 1934 ved hjelp av et fond som var opprettet gjennom obligasjoner og aksjer fra foreldre og støttespillere. SADEL spredte seg over hele Spania, og var til stede i flere byer i Jaén: Linares, Martos, Alcalá la Real, Beas de Segura.

På grunn av knappheten og den reelle sulten som brede deler av befolkningen led under, åpnet han en spisesal hvor det daglig ble distribuert mat i samarbeid med St Vincent av Paul-konferansene og med økonomiske bidrag og arbeidshjelp fra sognebarna. Han var hardtarbeidende og med ekte apostolisk entusiasme, fullt opptatt med å besøke de syke, kontinuerlig studier og forberedelser av prekener, foredrag og studiesirkler, noen ganger presentasjoner og papirer for møter i prosti eller bispedømme, hjelp til skriftemål og feiringer, omsorg til sognebarn i særdeleshet. P. Frans var en aktiv prest i kontinuerlig fornyelse og nøt stor prestisje blant bispedømmets prester.

Folkefrontens seier i februar 1936 styrket de antireligiøse holdningene som ble oppmuntret og hyllet over hele Spania, også i Mancha Real. Lederne og massene som ble beveget av dem, protesterte mot alle religiøse uttrykk. Ordføreren i Mancha Real ba medlemmene av Nattlig tilbedelse om å samles på andre tidspunkter for å unngå eventuelle angrep mot dem fra mange opphissete ungdommer som foretok nattlige angrep og ropte mot organisasjoner som sto i motsetning til deres venstreorienterte ideologi.

Da borgerkrigen begynte, ble den religiøse forfølgelsen som allerede var i gang, intensivert. P. Frans ble arrestert og fengslet i rettskretsens fengsel i landsbyen Mancha Real, sammen med andre av sine sognebarn. Derfra ble han sendt som en «fange for Kristus» til katedralen i Jaén, hvor han møtte mange prestekolleger og troende han kjente.

Om morgenen den 4. april 1937 ble fangene vekket, og en høy stemme navnga de utvalgte, som ble bundet på hender og lastet opp på en lastebil som var forberedt for anledningen. P. Frans var blitt ropt opp blant dem, og han forble sterk i troen og i håpet til sin Herre. Han ble en støtte for andre martyrer gjennom bønn og sanger som steg opp til himmelen. Lastebilen passerte La Carrera, La Puerta og var på vei nedover veien fra Granada til Mancha Real.

De nådde murene til kirkegården i Mancha Real, nær kapellet for Vår Frue av Rosenkransen, som var så kjært for ham. Det sies at skytingen begynte mellom sangene, p. Frans oppmuntret sine medmartyrer, og ga dem absolusjon. Det var den 4. april 1937 i Mancha Real i provinsen Jaén i regionen Andalucía i Spania.

nullDekretet Nihil Obstat ble utstedt den 7. april 1994, bispedømmet Jaéns informativprosess ble åpnet i bispedømmets seminar den 24. oktober 1994 og avsluttet den 21. februar 1998. Umiddelbart ble hele prosessen oversendt til Helligkåringskongregasjon i Vatikanet. Dekretet om gyldigheten av bispedømmets informativprosess ble utstedt den 23. oktober 1998, og sakens Positio ble sendt til Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet i 1999. Den 27. mars 2013 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De seks martyrene ble saligkåret av pave Frans den 13. oktober 2013 i Tarragona i provinsen av samme navn i regionen Catalonia i Spania sammen med martyrer fra andre kongregasjoner og bispedømmer i gruppen «522 martyrer fra Den spanske borgerkrig». Som vanlig i dette pontifikatet ble saligkåringen ikke foretatt av paven selv, men av hans spesielle utsending, i dette tilfelle Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB. Minnedag for alle de 522 er 6. november.

Kilder: es.wikipedia.org, newsaints.faithweb.com, catholic-hierarchy.org, infocatolica.com, es.catholic.net, hispaniamartyr.org, laguerracivilenjaen.com, martiresdeparacuellos.com, intereconomia.com, beatificacion2013.archimadrid.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. desember 2013

 

av Per Einar Odden publisert 09.12.2013, sist endret 03.10.2017 - 01:18