Den hellige Januarius av Kartago og seks ledsagere (d. ~260)

Minnedag: 24. august

Den hellige Januarius led martyrdøden under keiserne Valerian (253-60) og Gallienus (260-68) i Kartago i Nord-Afrika. Sammen med ham ble også seks ledsagere drept, nemlig de hellige Nabor, Felix, Marinus, Castus, Aemilianus og Jocundus. Deres minnedag er 24. august.

Bollandistene nevner dem i Acta Sanctorum den 24. august blant de helgenene som er utelatt (praetermissi) i den allmenne kirkelige helgenkalenderen, med den bemerkning at Ferrarius regner dem som de fremste (duces) blant de 300 martyrene som skal ha hatt minnedag 18. august, men som står i Martyrologium Romanum den 24. august under navnet Massa candida. Men verken den hellige Augustin, som holdt en tale på deres festdag, eller de eldste martyrologiene kjenner noen navn på medlemmene av denne gruppen.

Historien ble popularisert av Prudentius i en av hans kristne ballader. Bollandistene mente at uttrykket Massa Candida («hvit masse») som brukes om dem, skyldtes at de ble kastet levende i en glødende kalkovn (fornax calcaria), mens andre mente at det henviste til det faktum at deres legemer etter martyriet ble overstrødd med kalk og dermed ble en eneste hvit masse. Men nå mener man at de ble henrettet på et sted nær Utica som het Massa Candida.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 07.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05