Den hellige Januarius og 38 ledsagere

Minnedag: 17. februar

Den hellige Januarius og hans 38 ledsagere led martyrdøden i et av de første kristne århundrene, men stedet er ikke angitt. Deres minnedag er 17. februar. Navnene på ledsagerne er:

De hellige Felician, Donatus, Castus, en annen Donatus, Viktor, Agapa, Donata, Codenes, Dativus, Fortunius, Marcella, Quintianus, Julia, en annen Januarius, Cascentus, Celestin, Saturnin, Cypto, Felicitas, Donatian, Victuaria, Aemilia, Bassilla (ikke Basila), Saturus, Ebasus, Secundus, Felix, Octavianus, Faustinia (ikke Faustiniana), Albina, Venustina, Rogatian, en annen Viktor, Markus, Cetula, Rutilus, Silvanus og Covilius.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 15.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04