Den hellige Januarius og fem ledsagere

Minnedag: 1. november

Den hellige Januarius led martyrdøden for sin kristne tros skyld på et ukjent sted og tidspunkt sammen med fem ledsagere, de hellige Vitalis, Peter, Crescens, Victorinus og Macrotus. Deres minnedag er 1. november.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 02.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05