Den hellige Julian av Brioude (av Auvergne) ( -~250?)

Minnedag: 28. august

Skytshelgen for Auvergne

Den hellige Julian (fr: Julien) av Brioude (eller av Auvergne) ble født i Vienne ved Rhône i Frankrike. Han led martyrdøden i Auvergne i Frankrike på en ukjent dato på 200-tallet, trolig ca år 250 under keiser Decius (249-51). Detaljene om hans liv er ukjente og hans legende ikke særlig troverdig, men hans kult er gammel og sterk, slik at han ble skytshelgen for Auvergne.

Hans legende forteller at han var en offiser i den keiserlige hær, men også i hemmelighet en from kristen. Da guvernør Crispin i Vienne slo inn på en politikk med kristenforfølgelser, flyktet Julian til Auvergne. Han skal en tid ha skjult seg hos den hellige Ferreolus. Men da han hørte at forfølgerne lette etter ham, meldte han seg selv og ble halshogd nær Brioude.

Kirken som ble bygd over hans grav i Brioude, ble et viktig pilegrimssenter. Andre kirker ble bygd i Tours, Reims, Paris (Saint-Julien-le-pauvre) og andre steder. Den hellige Gregor av Tours hjalp til med å fremme hans kult og beskrev hvordan han flyttet noen av hans relikvier om natten inn i en kirke han vigslet til Julians ære. Han fastsatte også Julians minnedag.

De mange miraklene som helgenen bevirket, dreide seg ikke bare om helbredelser, men omfattet også kontroll av været, hevn for tyverier og andre vredeshandlinger, beskyttelse, ødeleggelse og menneskekjærlige handlinger. På denne måten var Julian en karakteristisk helgen for den tidlige middelalder med et sterkt lokalt nærvær og makt, ve dem som satte spørsmål ved ham eller ringeaktet ham. Sidonius Apollinaris og den hellige Venantius Fortunatus refererte også til Julian og hans kult.

Hans minnedag er 28. august. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Nesten 80 steder i Frankrike bærer hans navn.

av Webmaster publisert 30.06.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:56