Den salige Johannes Baptist Righi av Fabriano (~1469-1539)

Minnedag: 11. mars

Den salige Johannes Baptist Righi av Fabriano (~1469-1539)

Den salige Johannes Baptist Righi (it: Giovanni Battista) ble født rundt 1469 i Fabriano i regionen Marche i Midt-Italia. Han kom fra den adelige familien Righi. Allerede i ungdommen hadde han ikke noen glede av det verdslige liv. Han sluttet seg til fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum – OFM), og selv om han hadde store naturlige evner, nektet han av ydmykhet å tilegne seg mer lærdom enn det som var nødvendig for å bli presteviet, noe som skal ha skjedd allerede da han var 15 år gammel. Han bodde i klosteret i Forano.

Men heller ikke livet som munk var det Johannes strebet etter. Han ville vie seg helt til Gud i det skjulte og trakk seg tilbake til et avsidesliggende område ved Ancona. I en hule som han kalte La Romita i Massaccio, levde han et fromt eremittliv som var preget av strenge fysiske botsøvelser helt til han døde. Han virket i det stille som sjelesørger og tok seg spesielt av syke i nød.

Han døde den 11. mars 1539 i Massaccio. Hans grav er i fransiskanerkirken San Giacomo della Romita i Cupramontana i provinsen Ancona. Etter hans død skjedde det utallige mirakler som sto i sammenheng med hans person. Han ble saligkåret den 7. september 1903 ved at hans kult ble stadfestet av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er dødsdagen 11. mars.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:56