Den salige James Bird (1574-1593)

Minnedag: 25. mars

Den salige James Bird var en engelsk legmann som sluttet seg til den katolske tro. Derfor ble han «hanged, drawn and quartered» i Winchester. Saligkåret 1929. Minnedag 25. mars.

av Webmaster publisert 12.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:56