Den salige John Bodey ( -1583)

Minnedag: 2. november

Den salige John Bodey var en katolsk legmann tilknyttet New College i Oxford. Han ble «hanged, drawn and quartered» i Andover for ikke å akseptere kongens myndighet i åndelige saker. Saligkåret 1929. Minnedag 2. november.

av Webmaster publisert 03.01.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:56