Den salige Jakob (Jacques) Julius Bonnaud (1740-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Jakob (Jacques) Julius Bonnaud ble født den 27. oktober 1740 i Vestindia - i byen Cap Français, i dag Cap Haitien på Haiti. Han ble tatt med til Frankrike som barn ca 1753, og fikk sin utdannelse ved jesuittskolen i La Flèche. Han sluttet seg til jesuittordenen den 20. desember 1757, og etter sin første opplæring, underviste han i to år i Quimper i Normandie.

Da jesuittene ble utvist fra Frankrike i 1762, dro han til seminaret Saint-Firmin og dro deretter til Flandern i 1764. Der tok han akademiske grader i teologi og kirkerett. Da han kom tilbake til Frankrike, sluttet han seg bispedømmet Paris. Han skrev flere vitenskapelige verker, og i 1788 ble han overført til Lyon, hvor erkebiskopen gjorde ham til sin generalvikar.

Pater Bonnaud skrev erkebiskopens pastorale brev for fasten 1789, og der advarte han de troende mot en nært forestående forfølgelse mot alle institusjoner - politiske, sivile og religiøse. (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). Etter revolusjonens utbrudd flyttet p. Bonnaud til Paris og fortsatte å skrive traktater og pamfletter mot de revolusjonære og deres anti-pavelige Sivilkonstitusjon. Fordi han trofast forsvarte Kirkens rettigheter og talte mot revolusjonen og dens ideer, var de revolusjonære spesielt ivrige etter å bringe ham til taushet.

Han ble til slutt arrestert en gang etter 10. august 1792 og fengslet i karmelittklosteret (Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der; han var en av 14 jesuitter.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Jakob (Jacques) Julius Bonnaud har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:56