Den salige Julia della Rena av Certaldo (~1319-~1367)

Minnedag: 15. februar

Den salige Julia della Rena av Certaldo (~1319-~1367)

Den salige Julia della Rena (it: Giulia) ble født rundt 1319 i Certaldo i regionen Toscana i Midt-Italia. Hun kom fra en forarmet adelsfamilie og mistet foreldrene i ung alder. Hun begynte da som hushjelp i familien Tinolfi i Firenze. Der kom hun i kontakt med augustinernes spiritualitet, og som 18-åring sluttet hun seg i 1337 til augustinernes tredjeorden (Ordo Sancti Augustini – OSA) i Firenze.

Men hun følte trang til å leve et mer radikalt og asketisk liv, så hun forlot byen og vendte tilbake til hjembyen Certaldo. Der levde hun som eneboer i en celle inntil augustinerkirken Ss Michele e Giacomo. Cellen hadde to små vinduer, et til kirken hvor hun kunne motta kommunion, og et til utenverdenen, hvor hun kunne få brakt inn mat. Der bodde hun i rundt tretti år.

Hun døde en 9. januar rundt 1367 i Certaldo, 48 år gammel. Hun ble saligkåret den 18. mai 1819 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Pius VII (1800-23). Hennes minnedag er 15. februar – tidligere var den 25. februar. I kunsten fremstilles hun som nonne i svart drakt med hvitt slør som redder et barn fra en seng som står i flammer. Hun kan også ses mens hun gir barn blomster om vinteren eller redder ryttere fra å drukne.

av Webmaster publisert 20.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48