Den salige Juliana av Collalto (1186-1262)

Minnedag: 1. september

Den salige Juliana av Collalto (1186-1262)

Den salige Juliana ble født i 1186 i Collalto (i dag en del av kommunen Susegana i provinsen Treviso) i regionen Veneto i Nord-Italia. Hennes foreldre var grev Rambaldo VI og grevinne Giovanna di Sant'Angelo fra Mantova. Juliana fikk en kristen utdannelse. I en alder av ti år ble hun i 1196 nonne i benediktinerordenen (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Santa Margherita i Salarola.

I 1220 trådte den salige Beatrix av Este (I) inn i det samme klosteret, og de to ble nære venner. I 1222 flyttet de sammen til Gemmola. I 1226 grunnla Juliana klosteret Ss Biagio e Cataldo på øya Spinalonga (i dag Giudecca) i Venezia og ble selv abbedisse der.

Hun døde den 1. september 1262 i Venezia og ble gravlagt på klosterets kirkegård. Rundt 1290 ble hennes legeme funnet uråtnet og ble plassert i en kunstferdig sarkofag. I 1733 ble hennes relikvier plassert i et alter i kirken. Hun ble saligkåret den 20. mai 1753 ved at hennes kult ab immemorabili («fra uminnelige tider») ble stadfestet av pave Benedikt XIV (1740-58). Hennes minnedag er dødsdagen 1. september. Den 1. september 1810 ble hennes legeme overført til redemptoristkirken, og tolv år senere til sognekirken Sant'Eufemia, hvor relikviene fortsatt æres.

av Webmaster publisert 24.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48