Den hellige Joakima de Vedruna y de Mas (1783-1854)

Minnedag: 28. august

Joakima de Vedruna y de Mas; from «Los Santos Carmelitas» by Spanish Carmelite author/artist Rafael Lopez-MelusDen hellige Joakima de Vedruna (sp: Joaquina) ble født den 16. april 1783 i Barcelona i Catalonia i Spania. Hun var den femte av åtte barn av Lorenzo de Vedruna og Teresa Vidal i en fornem og velstående, men ikke rik familie. Moren fravek den normale skikken med å la barna blitt utdannet av en guvernante, i stedet underviste hun dem selv, og hun var spesielt omhyggelig med å gi barna en god katolsk bakgrunn. Joakimas barndom var begivenhetsløs, bortsett fra at hun ønsket å bli karmelittsøster, og i en alder av 12 år dro hun til et karmelittkloster og ba om å bli opptatt. Priorinnen svarte taktfullt at hun nok var litt for ung, men at hvis hennes kall var fra Gud, ville hun nok komme igjen om noen år.

Joakima ga etter for foreldrenes ønske om at hun skulle gifte seg. I 1793 møtte hun sin fremtidige mann, den ti år eldre Teodoro de Mas, en ung advokat og en utmerket kristen som hadde tenkt på å bli fransiskaner. Det ble sagt at han hadde vært usikker på hvilken av tre Vedruna-søstre han skulle gifte seg med. Derfor kom han til huset med en boks brente mandler. To av søstrene satte nesen i været ved slik en barnslig gave, men Joakima tok imot boksen med glede, og Teodoro valgte henne.

De giftet seg den 24. mars 1799 da Joakima var 16 år. Få dager senere var hun deprimert ved tanken på at hun hadde sviktet sitt sanne kall. Ektemannen sa at straks noen barn hadde blitt satt til verden, kunne de begge bli ordensfolk, og dette trøstet henne. Deres ekteskap ble svært lykkelig, selv om mannens familie ikke aksepterte henne. De syntes at hun var for ung og at Teodoro hadde giftet seg under sin stand.

De hadde allerede fått fire barn da Napoleonskrigene tvang familien til å evakuere til Vich (nå Vic), hvor de slo seg ned på familiens eiendom, Manso Escorial. Teodoro gikk inn i hæren. Kort etter måtte Joakima og barna en natt flykte sammen med en tjener til Monteseny. Der ble deres tredje datter født, men hun døde etter noen uker. Sønnen Francesco døde også temmelig brått.

I 1810 var det trygt nok til at familien kunne vende tilbake til Vich (nå Vic). Teodoro hadde utmerket seg i militærtjenesten, men hans helse var alvorlig svekket. Paret fikk enda tre barn, men Joakima forsto at mannen ikke hadde lenge igjen. Krangelen med mannens familie ble bare verre. Hans brødre og søstre kom med konstante økonomiske krav, ettersom han hadde arvet det meste av familieformuen.

Teodoro døde i 1815 og den 33-årige Joakima satt igjen som enke med seks barn. Hun trakk seg tilbake til Vich (nå Vic), og i de neste syv årene sørget hun for barnas oppdragelse. Hun skal ha vært en hengiven mor. Da hennes andre datter ønsket å bli nonne, sa Joakima bestemt: «Nei, Gud vil at du skal gifte deg. To av dine søstre vil bli nonner.» Og det var akkurat det som skjedde, selv om Teodora kunne bli cisterciensernonne først etter at en skuffet ung mann hadde tapt et søksmål mot henne i den biskoppelige retten om brutt ekteskapsløfte.

Foruten oppdragelsen av barna viet Joakima seg nå til bønn og å tjene de syke på det lokale sykehuset. Hun ble fransiskanertertiar i 1817, ikledde seg drakten og levde et liv i botsgjerninger og fattigdom. Noen mente at hun var blitt gal av mannens død, og både hennes og mannens familie var skrekkslagne over synet av Señora de Mas som gikk omkring i sekkestrie. De ba til og med biskopen om å få henne til å slutte å bære drakten. Men hun fulgte rolig sitt sjenerøse og elskende hjerte.

I 1820 ba kapusinerpateren Stefan av Olot Joakima om ikke å gå inn i noe eksisterende kloster, for hun var utsett til å tilhøre en ny orden som var viet undervisning av de unge og pleie av syke. På grunn av antiklerikal agitasjon brøt det ut sivil uro, og p. Stefan ble arrestert og senere utvist til Frankrike. Joakima ble også tvunget til å flykte til Frankrike og tok sine tre yngste døtre med seg. Der begynte hun og p. Stefan å legge planer for den fremtidige grunnleggelsen. Joakima kunne etter hvert vende tilbake til Spania. I 1823 ble de to barna José og Inés gift, og José og hans hustru tok de to yngste søsknene til seg.

Nå var alle barna blitt tatt vare på, og seks av dem skulle bli ordensfolk. I 1826 ble Joakima inspirert av Den Hellige Ånd i Vich (nå Vic) til å grunnlegge kongregasjonen «Karmelittsøstrene av Barmhjertigheten» (Hermanas Carmelitas de la Caridad de «Vedruna» – CCV). Denne kongregasjonen skulle ta seg av de syke og undervise barn, særlig fattige og foreldreløse. Biskopen av Vich (nå Vic) ikledde henne drakten, som var karmelittisk, men svart i stedet for brun. Han hadde godkjent kongregasjonen og satt den under Vår Frue av Karmelbergets beskyttelse. Den ble støttet av den innflytelsesrike legmannen José Estrada.

Kommuniteten startet i Joakimas store hus med seks medlemmer, men de var svært fattige på materielle ressurser. Likevel hadde de i løpet av få måneder åpnet et sykehus i Tarrega. Kongregasjonen spredte seg raskt seg i Catalonia til tross for alvorlige tilbakeslag som at noen av dem opprinnelige søstrene forlot kongregasjonen, verdslig motstand og spott, og ikke minst borgerkrigen i Spania. Hennes kongregasjon sørget for sykepleiere til begge sider, men Joakima ble arrestert den 7. mars 1835 og måtte sammen med noen andre søstre dra i eksil til Perpignan i Frankrike.

Høsten 1843 vendte de tilbake til Spania. Grunnleggersken og de eldste nonnene avla sine endelige løfter tidlig i 1844 til den hellige Antonius Maria Claret. Joakimas liv var preget av bønn, offer, bot og kjærlighet, og hun var benådet med ekstaser, levitasjoner og visjoner. Med hjelp av blant andre Claret blomstret hennes orden, og den spredte seg over hele Spania og til Latin-Amerika. Ved hennes død var det 27 hus med 166 søstre.

Joakimas resultater var desto mer bemerkelsesverdige ettersom hun var 42 år før hun startet sin kongregasjon, og i sine siste fire år visnet hun langsomt bort av en lammelse etter et slag i 1849. Hun måtte gi fra seg ledelsen av kongregasjonen til presten Stefan Sala i 1851 og senere til benediktinermunken Dom Bernard Sala, og grunnleggersken måtte bli en alminnelig søster. Etter hvert gjorde sykdommen at hun ble hjelpeløs og ute av stand til å snakke. Men sykdommen klarte ikke å kue hennes ånd og religiøse tillit.

Hun døde under en koleraepidemi i Barcelona den 28. august 1854. 25 av hennes søstre ble drept under Den spanske borgerkrig (1936-39).

Hun ble saligkåret den 19. mai 1940 av pave Pius XII (1939-58) og helligkåret den 12. april 1959 av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Hennes minnedag er dødsdagen 28. august, men 22. og 19. mai nevnes også.

av Webmaster publisert 24.08.2005, sist endret 14.08.2018 - 11:24