Den salige Johannes du Hainaut (d. 1472)

Minnedag: 26. desember

Den salige Johannes du Hainaut (fr: Jean) ble født på begynnelsen av 1400-tallet i Frankrike eller i grevskapet Hainaut/Henegouwen (Hennegau; lat: Hannonia; eng: Hainault) i det nåværende Belgia. Han var doktor i begge retter (sivil og kirkelig). Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Joyenval i det som nå er Marly-skogen i Chambourcy i departementet Yvelines i regionen Île-de-France.

Johannes du Hainaut ble i 1441 valgt til abbed i klosteret, og dette embetet hadde han til sin død. Han ble også utnevnt til visitator for ordensprovinsene Østerrike, Ungarn, Schwaben og Bayern. I den egenskap foretok han årlige reiser og engasjerte seg i det regelbundne liv i alle klostre. Da de engelske og burgundiske troppene rykket inn i området og ødela klosteret Joyenval, måtte abbeden og hans medbrødre gå rundt og tigge for sitt daglige brød.

I klosteret ble relikviene av de hellige apostelen Bartolomeus og dronning Klothilde av Frankrike (ca 474-545) oppbevart, og pilegrimenes almisser gjorde at ordensmennene i klosteret kunne leve i en viss materiell sikkerhet. Etter den store katastrofen reiste abbed Johannes med biskopens tillatelse gjennom hele Frankrike med relikviene for å be de troende om donasjoner.

Johannes døde i 1472. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 26. desember.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48