Den salige James Duckett ( -1602)

Minnedag: 22. mai

Den salige James Duckett fra Kendall var bokhandler i London. Han ble hengt på Tyburn for å ha «fremskaffet bøker til katolikker for deres egen trøst såvel instruksjon, og for assistanse for deres nestes sjeler». Han hadde tidligere sittet ni år i fengsel for lignende anklager. Saligkåret 1929. Minnedag 19. april.

av Webmaster publisert 12.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48