Den hellige Johannes ibereren ( -~1002)

Minnedag: 29. mai

Den hellige Johannes ibereren (det dreier seg om det Iberia som tilsvarer dagens Georgia i Kaukasus), også kalt hagioritten, forlot sin familie og ble munk i Bitynia, sammen med sønnen den hellige Euthymius. Derfra dro de senere til Athanasius-klosteret på Athos-fjellet, og der grunnla de, ca. år 980, klosteret Iviron, for munker fra Iberia. Klosteret eksisterer den dag i dag. Minnedag 12. juli.

av Webmaster publisert 06.08.1998, sist endret 01.10.2018 - 15:37