Den salige Jakob Haddad av Ghazir (1875-1954)

Minnedag: 26. juni

Den salige Jakob Haddad av Ghazir (1875-1954)

Den salige Jakob (arab: Yaaqub, Ya'qūb, Yacoub, Yaacoub) ble født som Khalil Haddad (Haddād, El-Haddad) den 1. februar 1875 i landsbyen Ghazir (Ghazīr) i Libanon. Han var den tredje av fjorten barn av Boutros Saleh El-Haddad og Chams Youakim El-Haddad, og han ble døpt den 21. februar i kirken Notre-Dame El-Habchié. Han ble oppdratt i et eksemplarisk kristent miljø. I familien opplevde han et klima av solid tro og aktiv nestekjærlighet mot de fattige, og han lærte å verdsette hardt arbeid.

Han fikk sin første skolegang i landsbyen Ghazir på skolen i sognet Saint-François, og deretter på skolen Saint-Louis, kjent som Mzar-skolen. Han fortsatte på College de la Sagesse («Håpets kollegium») i Beirut, hvor han studerte arabisk, fransk og syrisk. Der fikk han sitt diplom i 1891. Han var kjent for sin fromhet og sin andakt for Jomfru Maria. Den syttenårige Khalil dro i 1892 til Alexandria i Egypt for å undervise i arabisk på kollegiet St. Markus, som ble drevet av kongregasjonen «Brødre av de kristne skoler» (Institutum Fratrum Scolarum Christianorum – FSC). De kalles i USA «Kristne brødre», mens de i resten av verden er kjent som «De la Salle-brødre». Mens han arbeidet som lærer, følte han Guds kall til å bli prest.

Ved slutten av det akademiske år dro han tilbake til Libanon, og etter å ha overvunnet sin fars innvendinger, trådte han den 25. august 1893 inn i fransiskanernes sidegren kapusinerne (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap) i klosteret St. Antonius i Khashbau, atten år gammel. Etter syv måneder som postulant, hvor han arbeidet i klosterhagen, begynte han på novisiatet i Khashbau. Den 26. mars 1894 mottok han ordensdrakten og navnet Jakob, og fra da av var han i ordenen kjent som broder Jakob av Ghazir. Etter novisiatet ga alle brødrene enstemmig sin tilslutning til at han fikk fortsette i ordenen. Han avla sine midlertidige løfter den 14. april 1895 og sine evige løfter den 24. april 1898.

Han begynte sine teologiske studier i klosteret St. Antonius og fortsatte dem i klosteret i Krey. Han ble viet til subdiakon i 1899 og til diakon i 1900. Etter at han hadde gjort ferdig sine teologiske studier, ble han presteviet den 1. november 1901 i Beirut av biskop Duval, fransk dominikaner og apostolisk nuntius i Libanon og Syria. Etter det var han kjent som abuna Jakob. Abuna (arab: abūnā, bokstavelig «vår far») er en tittel arabiske kristne bruker på en prest. Han feiret sin første messe i kirken Saint-Louis i Bab Idriss i Beirut. Deretter dro han til landsbyen Ghazir for å feire sin andre messe i kapellet i klosteret Saint-François for sine foreldre, søsken og folket i landsbyen.

Abuna Jakob ble postert i klosteret Bab Idriss i Beirut i Libanon, hvor han arbeidet med stor nidkjærhet. Han hadde ulike embeter i kommuniteten, som for eksempel regnskapsfører. Hans overordnede satte pris på hans entusiasme i Herrens tjeneste, så de sendte ham ut som misjonær. Fra 1903 til 1914 var han omreisende predikant, og han gikk rundt i hele Libanon og forkynte Guds ord. En av hans mange aktiviteter var å bygge skoler for gutter og jenter i ulike landsbyer i Libanon, og han valgte ut gode lærere som var verdige for denne edle oppgaven. Han gikk personlig rundt til fots for å inspisere disse skolene. Han forberedte barna til deres første kommunion, og hans samtidige vitnet om hans organisering av valfarter, spesielt til helligdommen for Vår Frue av Libanon.

Parallelt med sine skoleprosjekter grunnla abuna Jakob også en fransiskansk tredjeorden for menn og kvinner. Fra 1906 spredte han ordenens prinsipper og regel i byene og landsbyene. Han forberedte medlemmene gjennom undervisning og åndelige retretter og besøkte dem mens han gikk til fots fra en landsby til den neste. Denne tredjeordenen er fortsatt aktiv i byene og landsbyene i Libanon, ledet av legfolk som er kjent for sin fromhet, hengivenhet og troskap. Den står under ledelse av kapusinerpatrene.

Abuna Jakob ble kalt «Libanons apostel», men hans virksomhet var ikke begrenset til hjemlandet. Han forkynte også i Syria, Palestina, Irak og Tyrkia. Hans største ønske var å kunne med tiden dra for å besøke de hellige stedene i Frankrike og Italia, og hans overordnede innvilget hans ønske. Han dro først til Frankrike og deretter til Roma, hvor han i 1910 fikk anledning til å møte den hellige pave Pius X (1903-14). Første verdenskrig brøt ut i 1914, og de franske kapusinerpatrene så seg tvunget til å forlate Libanon. Da betrodde hans superior, p. Hieronymus, alle oppgavene i misjonen til Jakob, inkludert ledelsen av klostrene med europeiske søstre, både åndelig og økonomisk. Under denne ødeleggende krigen led abuna Jakob på grunn av all lidelsen og drepingen.

Etter Første verdenskrig kjøpte han den 25. august 1919 land på høyden Jall-Eddib, en mil nord for Beirut. Der begynte han byggingen av et kapell viet til Vår Frue av Havet. Hans generalsuperior, p. Joseph Persisto, la ned grunnsteinen den 19. januar 1921, og kirken ble åpnet den 3. mai 1923. På en nærliggende klippe reiste han et ni meter høyt kors, ettersom han hadde stor andakt for Det hellige kors. Denne høyden ble snart et møtepunkt for fattige og syke, som ble ønsket velkommen og tatt hånd om av abuna Jakob og hans legtertiarer. Han ble berømt for sitt omfattende sosiale arbeid: bygging av hjem for de eldre, tiggere og foreldreløse, helsesentre for forlatte barn, hospitaler og pleiehjem. Han viet sitt liv til barmhjertig arbeid og ble ofte kalt «den libanesiske St. Vincent av Paul (1581-1660)». Andre sammenlignet ham med de hellige Johannes Don Bosco (1815-88) eller Josef Cottolengo (1786-1842).

Abuna Jakob følte etter hvert behov for å etablere et institutt for å pleie de syke, så han grunnla i 1930 Fransiskanersøstrene av «Lons le Saunier». De skulle senere bli kongregasjonen «Libanesiske fransiskanersøstre av Korset» (Franciscaines de la Croix du Liban – FCL). De skulle bli verdifulle assistenter i hans mange nestekjærlige prosjekter. Abuna Jakobs beskjedne arbeid vakte folkets beundring, og snart ble regjeringen i Libanon interessert og begynte å sende til Korset all slags syke og handikappede: døve, stumme, blinde, lamme, gale og uhelbredelige, som alle ble akseptert hulter til bulter. Fra 1950 ble Korset utelukkende et psykiatrisk hospital, et av de mest moderne i Midtøsten, hvor det ble utført pionerarbeid innen psykoterapi. Den nestekjærlige bevegelsen som ble startet på Jall-Eddib, spredte seg over hele Libanon, og abuna Jakob og hans søstre mangedoblet sitt sosiale arbeid.

Abuna Jakob var alltid og overalt en autentisk hellig mann, bevisst både sin prestelige karakter og sin religiøse konsekrasjon. De mange og lange timene han tilbrakte i bønn, var et tegn på hans dype indre liv. Han hadde en ekte sans av håp og gjorde alt for Guds ære. Kjærligheten til Gud ga mening til hans liv og til alle hans aktiviteter. Han bokstavelig talt ga seg selv for andre og ofret sitt liv for å kunne erfare sitt folks prøvelser og lidelser.

Abuna Jakob var en rolig, behersket, reflektert, balansert og fornuftig person. Han unngikk ekstremisme og visste å foreta de nødvendige avgjørelsene. I sin observans av løftene var han en ordensmann som ga det beste av seg selv og satte et eksempel for andre. Av denne grunn var han beundret av alle libanesere og ble et referansepunkt for katolikker, ortodokse, muslimer og drusere. Som sådant var han et strålende eksempel på dialog og økumenikk basert på kjærlighet til Kristus.

Hans omfattende byggevirksomhet satte ham også i forbindelse med alle suksessive regjeringer og Libanons betydningsfulle menn. Mange personer med ansvar og makt besøkte Korset, blant dem president Emile Eddé (1936-41), som tildelte ham den libanesiske fortjenesteordenen (5. januar 1938), president Béchara El-Khoury (1943-52), som tildelte ham den libanesiske fortjenesteordenen i gull (2. juni 1949), og deretter sedertreordenen (26. november 1951), president Camille Chamoun (1952-548), som ved hans død tildelte ham sedertreordenen i gull (juni 1954). Til alt dette sa abuna Jakob: «Min dekorering av meg selv er korset». I tillegg til oppmerksomheten fra republikkens presidenter fikk han samme aktelse og hjelp fra andre store libanesiske personligheter, som president Sami Es-Solh, minister Hikmat Joumblat, emir Magid Arslan og president Omar Daouk.

Etter et liv fullt av kontinuerlig kamp var abuna Jakobs kropp utslitt av våkenetter, faste og reiser. Han led av utallige sykdommer, var nesten fullstendig blind og rammet av leukemi, men likevel sluttet han ikke å lovprise Gud og å arbeide. Helt til hans siste tid var hans hode klart. Han var henrykt da hans venn p. Dupré Latour fortalte ham hvor alvorlig hans tilstand var, fordi han nå skulle få møte sin himmelske far. Da hans tilstand forverret seg, sa han til søstrenes generalsuperior, moder Marie av Korset Zougheib, som gjorde seg bekymringer om hans behandling: «Ikke vær lei deg, søster, du har gjort så mye for meg. La meg nå forberede meg på å møte min Herre. Ikke vær redd, jeg vil hjelpe deg fra himmelen, ta deg nå av søstrene». Deretter velsignet han sine åndelige døtre og formante dem til nestekjærlighet og lydighet. Hans siste timer var en uavbrutt serie av bønner og invokasjoner av Korset og av Jomfru Maria.

Om morgenen lørdag den 26. juni 1954 sa abuna Jakob: «Dette er min siste dag». Klokken tre om ettermiddagen døde han i sitt kloster i Beirut med Herrens kors i hendene, 79 år gammel. Da nyheten spredte seg, strømmet store menneskemengder til klosteret for å motta hans velsignelse ved å kysse hans hånd og se ham for siste gang. Søndag den 27. juni feiret den apostoliske nuntius Beltrami rekviemmessen. En stor mengde prelater, prester, brødre, søstre, medlemmer av tredjeordenen og legfolk var til stede i begravelsen. statsmenn, ministre, parlamentsmedlemmer og andre notabiliteter deltok også. I sin tale lovpriste hans venn og klassekamerat, Msgr Boulos Akl, hans gode gjerninger og hans store prosjekter. Kondolansetelegrammer strømmet inn til generalsuperior Maria av Korset Zougheib, som understreket den avdødes betydning. Blant avsenderne var pave Pius XII (1939-58), patriark Antoun Arida, president Béchara El-Khoury og brigader Fouad Chéhab, øverstkommanderende for hæren. Aviser og magasiner viet side opp og side ned til hans arbeid og hans personlighet.

Abuna Jakob ble gravlagt i en grav like ved alteret i den nye kirken. Han hadde en gang sagt: «Dette hullet vil skape problemer for deg». Og ganske riktig, seks måneder senere ga de kirkelige myndighetene ordre om at hans levninger skulle flyttes til en annen grav langt fra alteret slik at de troendes ærbødighet bare skulle rettes direkte til alteret og det hellige sakrament.

Natalia Tsarkova: Den salige Jakob Haddad av Ghazir

Hans ry som helgen bredte seg raskt i landet. Hans saligkåringsprosess på bispedømmenivå ble åpnet i Beirut bare seks år etter hans død, den 17. september 1960. Den første fasen, som var innsamlingen av informasjon og avhør av vitner, ble avsluttet den 19. juni 1964. Den 24. februar 1979 ble den apostoliske prosessen åpnet, og den første sesjonen fant sted i Libanon den 28. november 1979. Den ble avsluttet den 1. november 1982. Etter anmodning fra Den hellige Stol ble abuna Jakobs levninger den 30. oktober 1982 flyttet til kirken Vår Frue av Havet, som fra da av ble en helligdom som ble besøkt av pilegrimer som ville ha en velsignelse, samt et sted for bønn for hans saligkåring.

Rapporten om hans liv og dyder (Positio) ble i 1992 diskutert av et panel av teologer og deretter av kardinalene og biskopene i Helligkåringskongregasjonen, og alle var positive. Den 21. desember 1992 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av pave Johannes Paul II (1978-2005) og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 17. desember 2007 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret søndag den 22. juni 2008 i Beirut i Libanon. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Hans minnedag er dødsdagen 26. juni.

Ved slutten av sin vanlige generalaudiens den 21. mai 2008 velsignet pave Benedikt XVI et bilde av Jakob av Ghazir som var til stede ved saligkåringen. Paven beundret bildet av den russiske kunstneren Natalia Tsarkova sammen med sr. Marie Makhlouf, generalsuperior for Libanesiske fransiskanersøstre av Korset. Sr. Marie Makhlouf hadde med seg en relikvie av abuna Jakob innsatt i et gullkors som gave til paven. Bildet av Jakob av Ghazir vil bli plassert ved hans grav i kirken St. Maria av Havet.

av Webmaster publisert 21.06.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:48