Den hellige Josef Hymneskriveren (~816-886)

Minnedag: 3. april

Den hellige Josef Hymneskriveren ble født ca 816 i Syrakus på Sicilia. Han var prest og basilianermunk (OBas). Han var venn av Gregor Dekapolites og sammen med ham kjempet han mot billedstormen (ikonoklasmen) i Konstantinopel på den tiden.

På en reise til Roma ble han tatt til fange av sjørøvere. Etter at han var blitt satt fri, vendte han i 850 tilbake til Konstantinopel. I nærheten av graven til den hellige Johannes Krysostomos grunnla han et kloster, hvor han diktet sine mange berømte hymner som har gitt ham tilnavnet Hymneskriveren. Han er en av de store liturgiske poetene i den bysantinske kirken.

Mellom 858 og 867 var han forvist sammen med patriark Ignatius av Konstantinopel. Etter at han kom tilbake til Konstantinopel, ble han administrator i Hagia Sofia. Dette embetet hadde han i nesten 20 år frem til sin død den 3. april 886 i Konstantinopel.

Hans kult bredte seg nesten utelukkende i østkirken. Hans minnedag er dødsdagen 3. april, men 14. juni nevnes også. Han blir fremstilt som olding med spisst skjegg, mange ganger med hette på hodet og sittende ved en skrivepult.

av Webmaster publisert 10.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48