Den salige Josef Jankowski (1910-1941)

Minnedag: 16. oktober

Den salige Josef Jankowski (pl: Józef) ble født i 1910 i Czyczkowy nær Brusy og tilhørte ordenen pallottinerne (Societas Apostolatus Catholici – SAC). Han skrev før sin prestevielse: «Jeg vil elske Gud høyere enn mitt eget liv. Jeg vil gjerne gi mitt liv når som helst, men uten Guds kjærlighet vil jeg ikke gå til det andre livet.»

Etter at krigen brøt ut, dro han til pallottinernes presteseminar i Oltarzewo, hvor han skaffet flyktninger mat og husly. Han ble arrestert i mai 1941 og sendt til Pawiak, deretter ble han kjørt til konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) sammen med den hellige Maximilian Kolbe. Der ble han mishandlet av en «kapo» og døde neste dag, den 16. oktober 1941.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 84 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 16. oktober, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48