Den salige Johannes Laurens (1548-1613)

Minnedag: 11. desember

Den salige Johannes Laurens (fr: Jean) ble født i 1548 i Miskom i Kortenaken i provinsen Vlaams-Brabant i Flandern i det nåværende Belgia. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Averbode nær Diest i Brabant.

Han ble presteviet i 1574. Etter sine studier i Leuven/Louvain (ty: Löwen) ble han utnevnt til subprior og novisemester. Denne ivrige ordensmannen ledsaget juniorene i deres kall ved å gi dem et godt eksempel av fromhet og ydmykhet. Johannes ble i 1586, på religionskrigenes tid, sogneprest av Hechtel i provinsen Limburg i dagens Belgia. Samme år tok protestantene ham til fange på julenatt i hans kirke og mishandlet ham. Nekrologen i Averbode bevitner at Johannes var en modig prest, ydmyk og fredsommelig.

Johannes døde den 11. desember 1613. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 11. desember.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48