Jakob Desideratus Laval (1803-1864)

Minnedag: 9. september

Jakob Desideratus Laval (1803-1864) Den salige Jakob Desideratus Laval (fr: Jacques-Desiré) ble født den 18. september 1803 i Croth i l'Eure i bispedømmet Evreux i Normandie i Nord-Frankrike. Landet var fortsatt rystet av virkningene etter Den franske revolusjon, og det var bare ti år siden store mengder katolikker, spesielt prester, hadde blitt massakrert. Et konkordat var blitt undertegnet med Vatikanet i 1802, men Kirken følte seg ikke komfortabel. Det var en ateistisk, fritenkersk ånd i luften, spesielt i de urbane sentrene, men også landdistriktene, hvor katolisismen tradisjonelt var dypt rotfestet, var påvirket.

Jakob og hans tvillingbror Michel var sønner av Jacques Laval og hans hustru Suzanne Délerablée. Jacques Laval var jurist med store landeiendommer og den lokale borgermesteren. Ekteparet, som fra før hadde tre døtre, uttrykte sin glede over å ha fått en mannlig arving ved at Jakob i tillegg fikk navnet Desideratus (fr: Desiré) («den ønskede»). Tvillingbroren døde bare ti dager gammel. Ekteparet Laval fikk enda to barn før Suzanne døde allerede da Jakob bare var åtte år gammel, og hun etterlot mannen med seks barn. M. Laval giftet seg igjen, og selv om det er vanskelig å finne detaljer fra Jakobs tidligste liv, synes det som om de neste seks årene ble svært lykkelige for ham, til tross for sitt tap og sin innadvendte natur.

Som 14-åring ble han sendt til Tourville-la-Campagne, hvor hans onkel Nicholas Laval, som var prest der, ga ham grunnlaget for en utdannelse. Derfra reiste han til gutteseminaret i Evreux, som også var en videregående skole. Dette var ingen suksess, og han vendte hjem, men han var snart i gang med studiene igjen, denne gang på Collège Stanislas i Paris. Etter råd fra sin onkel, som han hadde betrodd sin intensjon om enten å bli prest eller lege, dro han derfra til universitetet i Paris for å studere medisin. Han ble kvalifisert lege i 1830, men revolusjonen samme år satte en stopp for hans planer om å studere videre, og før han kunne vende hjem igjen, måtte han gjøre sin plikt som borger ved å hjelpe til med å bemanne barrikadene.

Han kom seg til slutt tilbake til Normandie i september og begynte å praktisere som lege, først i Saint-André-de-l'Eure og deretter, etter at han var blitt offer for en svertekampanje, i Ivry-la-Bataille. Han beskrives på denne tiden som høy og slank med en skulder høyere enn den andre, en defekt fra fødselen av som han kamuflerte med omhyggelig, elegant påkledning. Han elsket å ri, førte et variert sosialt liv og ble gradvis mindre observant i å praktisere religionen. Som lege var han høyt verdsatt av sine pasienter for sin vennlighet og grundighet.

Et stygt fall fra hesten, som han følte burde ha drept ham, men som ikke ga ham mer enn noen skrubbsår på beina, fikk ham til å revurdere sitt liv. Etter en periode med sjelegransking begynte han den 15. juni 1835på seminaret Saint-Sulpice i Paris og ble presteviet 3 ½ år senere, den 2. desember 1838.

Det var mens han var på Saint-Sulpice at han første gang møtte Frans Maria Paul Libermann, en mann på hans egen alder. Han var en jødisk konvertitt til katolisismen som drømte om å grunnlegge en ny misjonsorganisasjon. På Saint-Sulpice var det to franske kreolske studenter, en fra La Réunion og en fra Haiti, og deres beskrivelse av de elendige forholdene for slavene på sukkerplantasjene, ga form til Frans' drømmer og fylte Jakob med en lengsel etter selv å bli misjonær. Men han var allerede 36 år, og hans superior foreslo at han i stedet for å dra til det nære Østen, som ville innebære å lære et nytt og vanskelig språk, skulle han vente på en åpning i en av de franskspråklige koloniene.

Så i desember 1838 ble den nyordinerte p. Laval sendt til det landsens sognet Pinterville, hvor det hersket apati som et resultat av årelang vanskjøtsel. I de neste to årene strevde han med å få folk til å vende tilbake til praktiseringen av sin religion, mindre gjennom prekener enn gjennom bønn og eksempel. Han åpnet en skole, noe som gjorde at han fikk støtte fra mange av foreldrene. Hans hus var alltid åpent, noe som fikk de fattige til å stole på ham. Han startet kveldsundervisning, noe som ga mange av de unge fabrikkarbeiderne en sjanse til å lære å lese og skrive i tillegg til å få noe religionsundervisning. Da Jakob i 1840 fikk vite at Frans Libermann hadde dratt til Roma for å presentere sin plan om en ny misjonskongregasjon for paven, hadde Pinterville en levende, aktiv sognemenighet.

Jakobs følelse av at hans øyeblikk var inne ble stadfestet i januar 1841 da biskop William Collier, en engelsk benediktiner som var generalvikar for Mauritius, kom til Frankrike på jakt etter fransktalende prester som kunne komme til øya som misjonærer. Det ble til slutt bestemt at Jakob skulle dra til Mauritius som den første misjonæren fra Frans' nye kongregasjon av Marias hellige hjerte.

Sammen med biskop Collier og fire andre prester satte Jakob seil for Mauritius den 4. juni 1841. Den opprinnelig ubebodde øya ble utforsket først i 1510 av portugiserne og deretter i 1598 av nederlenderne. Men det var ingen permanent bosetting der før franskmennene kom i 1721 og brakte med seg østafrikanske slaver for å arbeide på sukkerplantasjene de aktet å anlegge. Engelskmennene, som tok øya fra franskmennene i 1810, satte sine indiske tjenere til å arbeide på sukkerplantasjene. Men da Jakob kom til Mauritius den 14. september 1841, hadde de 80.000 svarte slavene fått sin frihet bare to år tidligere, i 1839. Han så den fornedrende effekten årene i slaveri hadde hatt, og han så de vanskelighetene de opplevde med å tilpasse seg sin nyvunne frihet. Han startet med de realitetene han fant rett foran seg, og han ville vie seg utelukkende til deres åndelige velferd i de resterende 23 årene av sitt liv.

På grunn av guvernørens fordommer mot ham som franskmann, den totale mangel på støtte fra de stort sett avslappede prestene som allerede var på øya, og den hvite minoritetsbefolkningens motstand mot hans forsøk på å lære opp de svarte, så Jakob etter måter å gjøre den svarte befolkningen i stand til å tro på sin egen verdighet. Han begynte med å ikke bosette seg i prestegården, men i en liten toroms hytte bak katedralen hvor han alltid hadde døren åpen. Så raskt han klarte lærte han seg den lokale dialekten slik at han kunne undervise dem på deres eget språk. Han holdt alle prekener og gudstjenester så enkle som mulig, han skrev en enkel katekisme for dem og han lærte snart opp kateketer for å hjelpe ham med arbeidet. Som i Pinterville underviste han dem først og fremst gjennom bønn og eksempel.

Gradvis begynte entusiasmen blant de svarte for det han gjorde for dem, å spre seg utenfor Port-Louis, og et ikke lite antall hvite så hans verdi og kom til hans assistanse. Da han ikke fikk noe hjelp fra Frankrike, lærte han opp medarbeidere fra de innfødtes rekker. Han opprettet en pastoralmodell som fortsatt beundres ved å dele øya inn i oversiktlige områder, hvor kateketer av begge kjønn drev undervisning, feiret Ordets gudstjenester og tok seg av fattige og syke. Gjennom sine sjelesorgmetoder, som den gangen var helt sensasjonelle, forvandlet han gradvis hele øya. Innbyggerne kalte ham til slutt «Far». Da de ble spurt hvorfor, svarte de: «Fordi han elsket de fattige». Det har blitt anslått at han døpte 15.000 voksne og konverterte rundt 67.000 svarte.

Selv om noen av de hvite aldri tilga ham for det de så på som undergraving av den sosiale strukturen, begynte myndighetene å sette pris på ham. De glemte sine fordommer mot franskmenn og utnevnte ham til kapellan for fengslet og hospitalet i Port-Louis, og de var takknemlige da han under koleraepidemiene i 1854, 1857 og 1862 selv etablerte og organiserte hospitaler. Men det var uunngåelig at anstrengelsene fikk åpenbare følger for hans egen helse, noe som tydelig kan leses av ansiktet hans på det eneste fotografiet som noensinne ble tatt av ham, tre år før hans død.

Først av alt var det den store ensomheten, som han underrettet sine overordnede om, men det gikk fem eller seks år før det kom flere misjonærer. Deretter var det tapet av Frans Libermann, som døde den 2. februar 1852, fire år etter at hans kongregasjon hadde gått sammen med spiritanere eller Kongregasjonen for Den Hellige Ånd til «Kongregasjonen av Den Hellige Ånd (under vern av Marias uplettede hjerte)» (Congregatio Sancti Spiritus (sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae) - CSSp). Og for det tredje var det de påkjenningene han utsatte seg for.

Etter 1856 hadde han en rekke slag, som svekket ham permanent. Han var tvunget til å flytte inn i prestegården og slutte med noen av sine aktiviteter, selv om døren fortsatt var åpen for alle som ville treffe ham. Utslitt lenge før tiden av sitt kompromissløse harde arbeid og etter 23 år som misjonær på Mauritius døde Jakob den 9. september 1864 i Port-Louis, 61 år gammel. Ved hans begravelse den 11. september ble kisten fulgt av 40.000 mennesker av alle raser og religioner. Han ble gravlagt i et midlertidig hvelv i kirken Sainte-Croix. Den kirken ble ødelagt av en syklon i 1960, men da den ble gjenoppbygd, ble Jakobs jordiske rester plassert i et nytt hvelv, og dette besøkes av hundrevis av mennesker hver dag. Han kalles «Mauritius' apostel». Regjeringssjefen på Mauritius, dr. S. Ramgoolam, som selv var hindu, erklærte i 1976 at 9. september skal være statlig festdag på Mauritius.

Han ble saligkåret den 29. april 1979 av pave Johannes Paul II i Peterskirken i Roma sammen med Frans Coll Guitart. Dette var den nye pavens første saligkåringsseremoni. Jakobs minnedag er dødsdagen 9. september. Han var den første salige fra sin kongregasjon.

av Webmaster publisert 03.02.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:48