Den salige Johanna Maria Condesa Lluch (1862-1916)

Minnedag: 16. januar

Den salige Johanna Maria Condesa Lluch (1862-1916)

Den salige Johanna Maria Condesa Lluch (sp: Juana María) ble født den 30. mars 1862 i Valencia i Spania. Hun kom fra en velstående kristen familie og mottok en god menneskelig og kristen oppdragelse av sine foreldre. Hun hadde en dyp hengivenhet til eukaristien og til Jomfru Maria og hadde en sterk lengsel etter å hjelpe de mest trengende. Hun hadde et dypt bønneliv, og allerede som ung følte hun at Gud kalte henne til å leve i dyp kommunion med ham.

Hun var spesielt opptatt av elendigheten til de utnyttede fabrikkarbeiderne, som med den raske veksten i industrialiseringen på 1800-tallet var tvunget til å forlate landsbygda for å søke arbeid i byene. Deres eneste alternativ var å arbeide ved samlebåndet, og de ble ofte behandlet som rene redskaper og fratatt enhver verdighet. Johanna ønsket å hjelpe dem materielt, moralsk og åndelig. Da hun var atten år gammel, følte hun seg kalt til å konsekrere seg fullstendig til Gud og til å grunnlegge en religiøs orden som skulle være viet til å hjelpe utbyttede arbeidere og deres familier.

Erkebiskopen av Valencia, kardinal Antolín Monescillo, mente at hun var for ung til å starte en kongregasjon, men etter å ha kjempet i flere år fikk hun i 1884 tillatelse til å åpne et tilfluktssted for å ønske velkommen og tilby åndelig formasjon og menneskelig verdighet til de undertrykte arbeiderne. Få måneder senere åpnet Johanna en skole for fabrikkarbeidernes barn i tilfluktsstedet. Hun fikk selskap av andre unge kvinner som også følte seg kalt til et religiøst liv. Johanna fortsatte sitt arbeid for å få denne religiøse familien godkjent av Kirken som en religiøs kongregasjon.

I 1892 fikk kongregasjonen «Tjenerinner av Den uplettede unnfangelse, arbeidernes beskytter» (Ancillarum ab Immaculata Protectricum Operariarum) godkjennelse på bispedømmenivå. Deres antall vokste raskt og spredte seg til andre industrialiserte områder. I 1895 avla Johanna og de første søstrene sine første løfter, og i 1911 avla de sine evige løfter. Kongregasjonen heter nå bare «Tjenerinner av den uplettede Maria» (Las Religiosas Esclavas de María Inmaculada – EMI).

Moder Johanna døde den 16. januar 1916 i Valencia. Den 14. april 1937 fikk kongregasjonen midlertidig approbasjon av pave Pius XI (1922-39), og den 27. januar fikk den sin endelige approbasjon av pave Pius XII (1939-58).

Hennes saligkåringssak ble offisielt åpnet i 1970. Den 7. juli 1997 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 5. juli 2002 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 23. mars 2003 på Petersplassen i Roma sammen med fire andre. Hennes minnedag er dødsdagen 16. januar.

av Webmaster publisert 06.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48