Den hellige Justus av Lyon ( -~390)

Minnedag: 14. oktober

Den hellige Justus ble født på 300-tallet i regionen Vivarais (Viviers) i Gallia (Frankrike). Han ble diakon i kirken i Vienne, og i 350 ble han biskop av Lyon - etter overleveringen byens 13. biskop. Han var en mønsterbiskop som ikke ønsket eller fryktet annet enn Gud og utviste tålmodighet i alle prøvelser. Men han fikk også ry for sin strenghet overfor dem som trengte korreks og for sitt krav til disiplin og god orden. Han var til stede på synoden i Valence i 374, og han var en av tre biskoper fra Gallia som deltok på den store synoden i Aquileia i 381 mot arianerne. Der fikk han den hellige Ambrosius av Milanos respekt, og Ambrosius skrev senere til ham ved minst to anledninger om bibelske spørsmål.

Like før denne synoden, etter at Justus hadde sittet over 30 år i embetet, var det en sinnsforvirret mann som etter å ha såret flere mennesker på åpen gate, flyktet til biskop Justus i kirken. Den oppbrakte folkemengden utenfor krevde mannen utlevert, og biskopen gikk med på det da han fikk løfter om at det ikke skulle skje ugjerningsmannen noe. Men da mannen kom ut av kirken, ble han straks drept av den rasende menneskemengden. Da fikk Justus samvittighetskvaler og bestemte seg for å nedlegge sitt bispeembete. Men den folkelige motstanden hindret ham i det, til tross for sine gode kanoniske grunner for å abdisere.

Etter synoden i Aquileia bestemte han seg for å benytte anledningen og dro ikke hjem, i stedet reiste han til Egypt. Der trakk han seg som bot tilbake til et munkefellesskap i ørkenen i Sketis for å få sjelefred. Der bodde han under falskt navn, men ved en tilfeldighet ble det oppdaget hvor han var da en mann fra Lyon var på gjennomreise. Men han nektet å vende tilbake til sin hjord i Lyon, selv da presten Antiokus (i andre versjoner Martin) ble sendt for å overtale ham til å komme hjem. Presten bestemte seg for å bli i Egypt sammen med Justus, som døde i hans armer i sitt eksil i Egypt en 14. oktober ca år 390. Da Antiokus vendte hjem til Lyon, ble han valgt til ny biskop etter Justus.

Noen år senere ble Justus' ben overført til Lyon og gravlagt i Makkabeer-kirken der, som senere fikk hans navn. Sammen med hans relikvier ble også legemet til en av hans prester, den hellige Viator, overført til Lyon. Han hadde også fulgt sin biskop til Egypt og overlevde ham med bare et par uker.

En annen versjon sier at Justus vendte tilbake til Lyon sammen med Antiokus og tok med seg informasjon om venerasjonen av Makkabeerne. Deretter døde han i Lyon og ble gravlagt der. Denne siste tradisjonen er mer sannsynlig, siden en translasjon av legemet fra Egypt ville vært usannsynlig på den tiden, og noen tidlige martyrologier angir en dato for hans retur.

Justus' minnedag er dødsdagen 14. oktober, men 2. september nevnes også. I bispedømmet Lyon feires han den 4. august, translasjonsdagen. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 10.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:48