Den hellige Julian av Le Mans (200-t)

Minnedag: 27. januar

Skytshelgen for katedralen i Le Mans; for vinbønder og sjonglører

Den hellige Julian (fr: Julien) æres som den første biskop av Le Mans i Frankrike (ca 250), men noe særlig mer vet vi ikke om ham. Notiser i breviarer hevder at han var en romersk adelsmann. Over hans angivelige grav i Le Mans oppsto det en kirke, Saint-Julien-du-Pré, nå Notre-Dame-du-Pré. I 835 eller 1254 ble hans relikvier overført til katedralen i Le Mans, og den heter i dag Saint-Julien.

Forsøk på å identifisere ham med Simon den Spedalske eller en av Kristi 72 disipler er karakteristisk for franske forsøk på å hevde apostolisk opprinnelse for sine bispeseter. Imidlertid opptrer Julian først i bispelistene i Le Mans, hvor det fins glassmalerier fra 11/1200-tallet og tepper fra 1500-tallet som avbilder episoder fra hans legende.

Mange kirker er viet til ham, de eldste er fra 600-tallet. Mange engelske kirker og steder fra normannerne og Plantagenet-tiden er oppkalt etter ham, og han ble feiret i hele Sør-England i middelalderen - kanskje fordi kong Henrik II var født i Le Mans og døpt i kirken Saint-Julien. Hans fest ble feiret i Sarum-ritusen og i minst ni engelske klostre for svarte benediktinere. Siden middelalderen har det også vært relikvier i Paderborn i Tyskland, hvor han også æres.

Hans minnedag er 27. januar. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 05.09.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48