Den hellige Jesus Méndez Montoya (1880-1928)

Minnedag: 21. mai

Jesus Méndez Montoya (1880-1928) En av De 25 hellige Mexico-martyrene

Den hellige Jesus Méndez Montoya (sp: Jesús) ble født den 10. juni 1880 i Tarímbaro i erkebispedømmet Morelia i delstaten Michoacán i Mexico. Han studerte ved seminaret i Michoacán og ble presteviet den 3. juli 1906. Han ble sogneprest i landsbyen Valtierrilla i erkebispedømmet Morelia i delstaten Guanajuato. Han hadde en spesiell hengivenhet til eukaristien og fremmet en eukaristisk ånd i sitt sogn. Han viet seg helt til sitt folk og var iherdig i skriftestolen og umiddelbar i sin omsorg for de syke og han møtte selv opp på møtene i sognets foreninger. I 1928, da federales kom til byen, ga broren ham det råd å reise, men han svarte: «Hvilken lykke å bli martyr. De av oss som dør som martyrer, blir gitt liv i Vår Herre».

P. Méndez hadde akkurat gitt kommunion til sin søster og en annen kvinne på kontoret til en advokat da de hørte skyting og kamp utenfor. Presten forsøkte å rømme via et vindu på baksiden og tok ciboriet med de konsekrerte hostiene under en tilma (kappe). Han ble sett av en soldat som trodde at han bar våpen. Da de så at det bare var et ciborium, sa de at de ikke var ute etter sølvtøyet hans, men spurte om han var prest. Rolig innrømmet han at han var det. De tok ham i varetakt da han raskt spiste hostiene. Han så at søsteren så på, og sa til henne: «Vær rolig, dette er Guds vilje». Han snudde seg til soldatene og sa: «Nå kan dere gjøre med meg hva dere ønsker. Jeg er klar».

Soldatene tok ham med til byens plaza og satte ham foran et tre. Tre ganger forsøkte kaptein Munoz å drepe ham. Først prøvde han å skye ham, men pistolen klikket. Acre gang ga han soldatene ordre om å skye ham, men ingen kuler traff, muligens fordi ingen ønsket å drepe ham. Til slutt fjernet de hans medaljer og kors, og den tredje salven såret ham. En av soldatene ga ham coup de grace, nådeskuddet. Soldatene la liket på jernbanelinjen, men hustruene til byens ledere reddet det og fikk tillatelse til å holde vake og å gravlegge den ydmyke og tapre presten. Han ble drept den 5. februar 1928 i Valtierrilla.

Jesús ble saligkåret den 22. november 1992 og helligkåret den 21. mai 2000 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma som en i gruppen «Den hellige Kristoffer Magallánes og hans 24 ledsagere». Dette var meksikanske martyrer som ble drept av hat mot troen i de turbulente årene mellom 1915 og 1937. Av dem var 22 sekularprester og 3 legmenn. Deres minnedag er 21. mai, og den ble i det nye Missale Romanum (2002) satt inn i Kirkens universalkalender.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:48