De hellige Johannes og Benignus av Moyenmoutier (d. ~720/707)

Minnedag: 21. juli

De hellige Johannes og Benignus (fr: Jean et Bénigne) ble født en gang på 600-tallet. De skal ha vært tvillingbrødre og ble også benediktinermunker (Ordo Sancti Benedicti – OSB) sammen i klosteret Moyenmoutier under den hellige abbed Hidulf. Johannes ble prest, mens Benignus ble diakon. Sammen med den hellige Spinulus (d. 707) var de Hidulfs yndlingsdisipler. Vi vet praktisk talt ingen ting om deres korte liv.

Benignus døde i 707 og Johannes rundt 720. Jean Ruyr, som i 1626 skrev sin Recherches sur les sainctes antiquitez de la Vosge «Forskning på de gamle helgener i Vosges» innrømmer åpent at «Legenden er en både hyggelig og minneverdig historie». Det poenget at de aldri hadde forlatt hverandre og måtte dø noen dager fra hverandre, fikk en naiv forfatter på 1300-tallet til å gjøre dem til tvillinger. De ble æret allerede mens de levde av hele kommuniteten, og de ble gravlagt ved siden av hverandre, ikke på munkenes kirkegård, men i kapellet Saint-Grégoire, hvor også Spinulus og Hidulf hvilte.

Etter at det skjedde mirakler på deres graver, ble de helligkåret av folkefromheten. Senere ble deres levninger plassert i et skrin. Det man ser i kirken i Moyenmoutier i dag, stammer fra 1700-tallet, og biskop Caverot identifiserte relikviene den 6. august 1854. Deres minnedag er 21. juli, men 31 juli nevnes også.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, zeno.org, catholique-vosges.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. juli 2005

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48