Den salige Josef Nascimbeni (1851-1922)

Minnedag: 21. januar

Den salige Josef Nascimbeni (1851-1922)

Den salige Josef Aloisius Nascimbeni (it: Giuseppe Luigi) ble født den 22. mars 1851 i Torri del Benaco i bispedømmet og provinsen Verona på østsiden av Gardasjøen i Nord-Italia. På grunn av dødsfare ble han straks døpt. Han var sønn av snekkeren og musikklæreren Antonio Nascimbeni og hans hustru Amedea Sartori, som begge kom fra Brenzone en mil lenger nord ved Gardasjøen. Han gikk på grunnskolen i Torri del Benaco før han i november 1862 begynte på gymnaset i Verona.

Det første semesteret gikk han på et gymnas ved Santa Anastasia som var drevet av jesuittene. Hans resultater var så gode at han gikk over til et institutt i byen som var grunnlagt av don Nicola Mazza for «spesielt verdige unge menn, intellektuelt og moralsk, med små økonomiske muligheter», og det andre semesteret (mai til september 1863) gikk han sammen med don Mazzas andre studenter på seminarets gymnas (ginnasio vescovile). Det andre gymnasåret (1863-64) gikk han på Collegio Accoliti ved katedralen i Verona.

I løpet av det tredje året på gymnaset fikk han prestekall. Deretter studerte han filosofi og teologi på bispedømmets seminar i Verona, og den 8. desember 1869 ble han ikledd den klerikale drakten. Etter tonsuren og de lavere vielser, som han mottok den 21. august 1870, ble han viet til subdiakon den 10. august 1873 og til diakon den 28. februar 1874. Han ble presteviet den 9. august 1874, 23 år gammel. Den 22. august 1874 mottok han også diplom som grunnskolelærer.

Hans første utnevnelse var som skolelærer og kapellan i landsbyen San Pietro di Lavagno. Etter tre år med intenst arbeid ble han den 2. november 1877 flyttet til Castelletto di Brenzone som kapellan for den aldrende Don Donato Brighento og som lærer. Han samarbeidet godt med Don Donato i arbeidet i skolen og i sognet. Da han døde, ble Josef den 17. juni 1884 utnevnt til sogneprest i Castelletto, og han forble i dette embetet til sin død 38 år senere. Hans 45 år i sognet, hvor han tjenestegjorde for en ørliten flokk på nitti sjeler, bar frukt på mange måter.

Han tok initiativet i alle spørsmål i den enda underutviklede landsbyen, og han skaffet den post og telegraf (1895), elektrisk belysning (1909), vannledning (1914), et trykkeri, en sparebank (1896) og et selvstendig politisk kommunestyre. Han etablerte også en lokal olivenoljeindustri. I tillegg bygde han en ny sognekirke, barnehage, gamlehjem og barnehjem og viet seg på eksemplarisk vis til å forkynne Guds ord, gi katekese i skolen, tildeling av sakramentene og spesielt vekkingen av prestekall. Han ble kjent for å oppmuntre leginitiativ for å møte behov etter hvert som de oppsto, spesielt da han ble smertelig klar over sin økende alder.

Etter råd fra biskop Bartolomeo Bacilieri av Verona grunnla han i begynnelsen av 1892 kongregasjonen «Små søstre av Den hellige Familie» (Piccole Suore della Sacra Famiglia – PSSF) sammen med den salige Moder Maria Dominika Mantovani, som var den første superioren til sin død i 1934. Denne nye religiøse familien var opprettet for å hjelpe til i sognesjelesorgen og levde etter regelen for den hellige Frans' tredjeorden, og Josef ledet den fast, men tålmodig. Den vokste raskt, slik at det ved hans død var 1.100 søstre som arbeidet i mange bispedømmer i Italia.

Den 15. desember 1911 ga den hellige pave Pius X (1903-14) Josef den ærefulle tittelen «apostolisk protonotar», og han fikk også den statlige ærestittelen «Cavaliere del lavoro». Han hadde generelt god helse, men han fikk slag den 31. desember 1916, og det gjorde at han ble lammet i venstre side. Han bar dette med tålmodighet og fortsatte å lede menigheten og kongregasjonen til sin død den 21. januar 1922 i Castelletto del Garda.

Allerede et år etter hans død ble hans legeme den 24. oktober 1923 flyttet fra kirkegården i Castelletto til moderhuset i hans kongregasjon. I 1952 begynte prosessen på bispedømmenivå for en mulig saligkåring, og saken ble åpnet i den romerske kurien i 1963. Den 17. februar 1984 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 8. mai 1987 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 17. april 1988 i Verona sammen med den hellige Johannes Calabria. Hans minnedag er dødsdagen 21. januar, men 22. januar nevnes også.

av Webmaster publisert 29.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48