Den salige Johannes Nepomuk Zegrí y Moreno (1831-1905)

Minnedag: 17. mars

Den salige Johannes Nepomuk Zegrí y Moreno (1831-1905)

Den salige Johannes Nepomuk Zegrí y Moreno (sp: Juan Nepomuceno) ble født den 11. oktober 1831 i Granada i Andalucía i Sør-Spania. Hans foreldre var Antonio Zegrí Martín og Josefa Moreno Escudero. De ga sønnen en god og kristen oppdragelse, og helt fra ungdommen var han engasjert i å tjene Jesus Kristus og de fattige. Han studerte humanistiske fag og jus og var en utmerket student, og han utmerket seg ved sin intelligens, men fremfor alt sin store menneskelighet og et intenst kristent liv, hengitt til bønn og nestekjærlighet mot de fattige.

Han følte tidlig at han hadde prestekall og studerte ved seminaret San Dionisio i Granada, og han ble presteviet den 2. juni 1855 i katedralen i Granada. Han arbeidet deretter som prest i sognene Huétor Santillán og San Gabriel de Loja i Granada. Han var kanonisk eksaminator for bispedømmene Granada, Jaén og Orihuela, kannik ved katedralen i Malaga og visitator for de religiøse ordenene. Han var også predikant for dronning Isabella II og hoffkapellan.

Han var interessert i de sosiale problemene og følte seg kalt til å grunnlegge en kongregasjon for å befri alle menn og kvinner fra deres slaveri. Den 16. mars 1878 grunnla han i Malaga kongregasjonen «Congregación religiosa de las Hermanas Mercedarias de la Caridad» (Congregatio Sororum a Caritate B.M.V. de Mercede – MC). I løpet av få år ekspanderte kongregasjonen til mange spanske bispedømmer.

Men senere oppsto det en skandale da noen av søstrene beskyldte ham for upassende oppførsel, og den 7. juli 1888 ble han fjernet fra det verk han hadde grunnlagt. Deretter fulgte en langvarig granskning, hvor Johannes var taus og adlød alle ordrer fra sine overordnede. Den 15. juli 1894 ble han renvasket for alle falske anklager, og selv om han frivillig holdt seg borte fra kongregasjonen, var han igjen anerkjent som dens grunnlegger. Han døde forlatt og ensom den 17. mars 1905 i Malaga.

Den 21. desember 2001 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 14. april 2003 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Det gjaldt helbredelsen av Juan de la Cruz Arce i byen Mendoza i Argentina. Johannes Nepomuk ble saligkåret av paven den 9. november 2003 i Peterskirken i Roma. Hans minnedag er dødsdagen 17. mars.

av Webmaster publisert 07.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48