Den hellige Johannes av Benevento og ni ledsagere (d. 448)

Minnedag: 15. mai

De hellige Stefan, Martianus, Dorus, Potitus, Prosper, Felix, Cervolus, Stefan og en navnløs

Den hellige Johannes (it: Giovanni) levde i første halvdel av 400-tallet i Benevento i regionen Campania i Sør-Italia. Ifølge en forfatter sitert av bollandistene var han byens 21. biskop, og på bispelistene står det at han satt på bispestolen fra 415 til sin død i 448. Biskop Landulf av Benevento fant i 1119 hans levninger gravlagt ved siden av et alter sammen med diakonen (levitten) Stefan og en annen navnløs helgen fra Benevento.

Etter at erkebiskop Landulf den 15. mai 1119 på et uanselig sted også fant legemene av de hellige Martianus, Dorus, Potitus, Prosper, Felix, Cervolus og Stefan, som sannsynligvis led martyrdøden sammen, og den 18. mai høytidelig bisatte dem på et ærefullt sted, la han legemene av de tre andre, som var funnet tidligere, sammen med dem. For øvrig regner bollandistene det ikke for usannsynlig at de sistnevnte syv hellige var blant de elleve biskopene som satt på bispestolen i Benevento før den hellige Januarius I (d. 305). Gruppens minnedag er 15. mai, datoen for gjenfinningen av relikviene (inventio).

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. september 2011

av Per Einar Odden publisert 30.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06