Den hellige Johannes av Lodi (1026-1106)

Minnedag: 7. september

Den hellige Johannes av Lodi (1026-1106)

Den hellige Johannes (it: Giovanni) ble født i 1026 (i 1040?) i Lodi Vecchio, en liten by sørøst for Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Om hans familie har vi ingen opplysninger. Han fikk en utdannelse i artes liberales, før han trakk seg tilbake fra verden. Etter å ha blitt presteviet var han først eremitt i noen år.

Rundt 1059 sendte paven den hellige kardinalbiskop Peter Damian av Ostia for å løse noen spørsmål i Milano, og på veien dit tok han en siste pause i Lodi Vecchio, hvor han møtte det lokale presteskapet. Det var trolig der Johannes åpnet sitt hjerte for ham. Peter var prior for eremittklosteret Fonte Avellana ved Gubbio, som tilhørte avellanerne, en eremittorden som levde etter Benedikts regel.

Johannes fulgte Peter til Fonte Avellana og ble hans disippel og fortrolige og fulgte ham på hans reiser. Det er Johannes verden kan takke for den store biografien om Peter Damians liv og virke, som han skrev mellom 1076 og 1082. Han samlet også de såkalte Collectanea, en fortegnelse over alle bibelsitater som behandles i Peter Damians verker. Ved Peter Damians død i 1072 valgte eremittene Johannes til ny prior (andre kilder skriver at han ble valgt i 1082 eller 1084).

Han utmerket seg gjennom sin strenge personlige livsførsel og sin store innsats for de trengende, spesielt under hungersnøden i 1084/85. Nesten 78 år gammel ble Johannes i slutten av 1104 valgt til biskop av Gubbio. Han var dypt preget av Peter Damians ånd og hans oppfordring til det opprinnelige apostoliske liv. Biskopen ønsket å implementere denne oppfordringen, og han valgte den nidkjære unge hellige Ubald Baldassini til dekanus for kapitlet ved katedralen i Gubbio. Johannes bidro også til avslutningen av skismaet mellom kirkene i Parma og Roma.

Etter et kort episkopat døde Johannes den 7. september 1105 i Gubbio. Hans grav befinner seg i katedralen i Gubbio. Allerede kort etter ble han æret som helgen, og ifølge hans biografi ble han helligkåret allerede rundt 1110 av pave Paschalis II (1099-1118). Hans minnedag er dødsdagen 7. september. Kirken San Giovanni i Gubbio har sitt navn etter ham.

av Webmaster publisert 21.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48