Den salige Johannes Geysler (d. 1642)

Minnedag: 24. november

Den salige Johannes Geysler ble født på slutten av 1500-tallet eller begynnelsen av 1600-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Steingaden i distriktet Weilheim-Schongau i Bayern i Sør-Tyskland.

Da de svenske troppene under Trettiårskrigen raserte Bayern og spesielt klostrene, måtte kannikene i Steingaden forlate sitt kloster. Johannes ble imidlertid tatt til fange av svenskene i 1642 og henrettet med sverd. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 24. november.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48