Den salige Johannes Perez Carpinteros (~1650-1721)

Minnedag: 30. januar

Den salige Johannes Perez Carpinteros (sp: Juan) ble født rundt 1650 i Spania. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Santa Maria de Retuerta (Retorta) nær Sardón de Duero i provinsen Valladolid i regionen Castilla y León i Spania.

Johannes ble doktor i teologi og generalpredikant. Fra 1696 til 1699 var han abbed i Retuerta og fra år 1700 abbed for klosteret St. Norbert (San Norvert) i Madrid. Kong Karl II av Spania (1661-1700; konge fra 1665) foreslo ham i 1700 som biskop av Honduras i Latin-Amerika, hvor han lot bygge en katedral. Han var sparsommelig overfor seg selv, men fordelte sjenerøst sine inntekter til de fattige. Han hadde et faderlig hjerte og forsonte alle som levde i ufred. Johannes nærte sin hjord gjennom sine ord og styrket dem ved sitt eksempel; bare synet av biskopen trakk menneskene til kirken. Johannes var tilfreds med lite, levde botferdig og strengt etter ordensregelen.

Johannes døde i 1721, over sytti år gammel. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 30. januar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48