Den salige Johannes av Orgañá (d. 1172)

Minnedag: 8. april

Den salige Johannes av Orgañá (sp: Juan; fr: Jean) levde på 1100-tallet i grenseområdet mellom dagens Frankrike og Spania (Catalonia). Orgañá ligger i dag nord i Catalonia. Rundt midten av århundret begynte han et liv som eneboer i en hule på toppen av Mont Malet i Pyreneene. Der sluttet disipler seg til ham, og de dannet en liten kommunitet. Dulcia, hustruen til fyrst Ermengaud, lot bygge et kapell til ham som man ga navnet Bellpuig («vakre fjell»). Deretter spurte Ermengaud i klosteret Case-Dieu (Case-de-Dieu) i Beaumarchés i departementet Gers i regionen Midi-Pyrénées i det sørvestre Frankrike om de ikke kunne sende ordensmenn til Bellpuig.

De klarte også å overtale Johannes til å slutte seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han overtok deres regel og statutter, og dermed ble Bellpuig ordenens første kloster i Gascogne. Bellpuig (Santa Maria de Bellpuig de las Avellanas) ligger i dag i Balaguer i bispedømmet Urgel i provinsen Lleida (sp: Lérida) i Catalonia. Det var kloster fra 1166 til 1835.

Johannes av Orgañá var klosterets første prior fra 1166 til sin død i 1172. Hans relikvier ble anbrakt i et skrin over alteret. Befolkningen æret dem spesielt i tider med tørke, og hans grav ble et valfartssted. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 8. april.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 02.10.2017 - 16:54