Den salige Johannes Pecher (d. 1647)

Minnedag: 24. november

Den salige Johannes Pecher (cz: Jan) ble født på slutten av 1500-tallet i dagens Tsjekkia. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Teplá (ty: Tepl) i det vestlige Bøhmen.

Johannes ble i 1629 valgt til klosterets abbed. Da han en gang var på vei til Einsiedeln i Böhmen for å klargjøre noen anliggender for sitt kloster, ble han tatt til fange av svenske soldater og lagt i lenker (dette var under Trettiårskrigen). Slik ble han slept til Hessen, Franken og Thüringen. Uforstyrrelig gjennomled han alle lidelser han ble tilføyd på grunn av hat til troen.

Johannes døde i 1647. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 24. november.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48